Projekty uvedené na této straně realizujeme za podpory: 


Certifikát o udělení Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Programu Erasmus+ na programové období 2021-2027. 


Aktuální projekty:

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

P-TECH

PROJEKT I-KAP II: „UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT“

ROZVOJ ŠKOLY PRO 21. STOLETÍ II

ENERSOL

PROJEKT EVROPSKÉ UNIE: „VYŠŠÍ PŘIDANÁ HODNOTA VE STROJÍRENSTVÍ – NÁŠ SMĚR A CÍL“

PROJEKT EVROPSKÉ UNIE: STEM DOVEDNOSTI PRO NAŠE TECHNIKY“


Dříve realizované projekty:

PROJEKT FONDU EHP: „POROVNÁVÁNÍ ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU ISLANDU A ČESKÉ REPUBLIKY“

PROJEKT I-KAP: „UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT“

PROJEKT EVROPSKÉ UNIE: „KURZY, STÍNOVÁNÍ A VÝUKA OBOHATÍ NAŠEHO TECHNIKA“

ROZVOJ ŠKOLY PRO 21. STOLETÍ

POŘÍZENÍ SW A HW - VYBUDOVÁNÍ UČEBNY PRO VÝUKU GRAFICKÝCH PROGRAMŮ

PROJEKT "MASTERS"

VÝZVA 56

OD MYŠLENKY K VÝROBKU 2

PROJEKT EVROPSKÉ UNIE: „NAŠE MLADÉ TECHNIKY JAZYKOVĚ VYBAVÍME“

OD MYŠLENKY K VÝROBKU

Kraj Vysočina realizuje projekt s názvem „Od myšlenky k výrobku“ reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/27.01345, schváleného v rámci ROP Jihovýchod,  jehož cílem je modernizovat vybavení technických středních škol. Projekt přináší nové vybavení pro střední školy ve čtyřech městech na Vysočině, které plní funkci regionálních technicky zaměřených vzdělávacích center. Projekt je spolufinancován z prostředků ROP Jihovýchod, Kraje Vysočina a zúčastněných škol. Projekt byl popularizován na serveru idnes.

PŘÍRODNÍ A TECHNICKÉ OBORY – VÝZVA PRO BUDOUCNOST

Cílem projektu je podpora technického vzdělávání mládeže. Aktivity projektu směřují k lepšímu vybavení škol přístroji a zařízením a podpoře volnočasových aktivit. Projekt  je určen pro studenty SPŠ Jihlava a žáky ZŠ, zapojených do projektu.

EU – peníze středním školám

Projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Jeho smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Naše škola se do projektu zapojila vytvářením DUMů – digitálních učebních materiálů těmito projekty:

Pracoviště Název projektu Číslo projektu Seznam DUMů
Legionářů Inovace výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.1009 IČ 60545992
Polenská Modernizace výuky v technickém školství CZ.1.07/1.5.00/34.0814 IČ 13695461
Automobilní Pro auta 21. století CZ.1.07/1.5.00/34.0857 IČ 00056260

Výstupy z projektů jsou dostupné ke stažení v databázi MŠMT na adrese http://databaze.op-vk.cz/, kde je nutné nejdříve se zaregistrovat.


AMPER nebo-li Aplikovaná Matematika Populárně, Efektivně, Racionálně

Záměrem tohoto projektu je zvýšení matematických kompetencí žáků v předmětech aplikovaná matematika, fyzika, chemie, základy elektrotechniky, mechanika, deskriptivní geometrie, spolu s rozvíjením mezipředmětových vztahů pomocí počítačového algebraického systému Wolfram Mathematica. 

SCHOOL AS LEARNING INSTITUTIONS

Partnerství Comenius Regio, Program celoživotního učení, Kraj Vysočina a město Tampere (Finsko).

Cílem projektu je pracovat s termínem Petera Sengeho – učící se organizace. V našem případě se jedná o školu jako o organizaci tvořenou širokou skupinou lidí, která zvyšuje své schopnosti a naplňuje plány, jež si předsevzala. Řízením se v takové organizaci zabývá více lidí – jde o tzv. decentralizované řízení. Každý úkol, každá odpovědnost vede ke zvyšování kvalifikace a osobnostnímu růstu – každý člověk tak má schopnost se neustále vzdělávat.

UNIV 2 KRAJE

tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Školy se díky tomuto projektu mění v centra celoživotního učení. Více informací se dozvíte na www.nuov.cz/univ2k.

ODBORNÉ FILMY

projekt si klade za cíl zlepšení jazykových kompetencí žáků středních odborných škol, čehož chce dosáhnout zavedením krátkých cizojazyčných filmů s odbornou tématikou do výuky.Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Podrobné informace na www.ssos-ji.cz/filmovani.    
 

JAZYKY INTERAKTIVNĚ

Je projekt, který realizuje Masarykova obchodní akademie v Jičíně ve spolupráci s 26 partnerskými středními školami České republiky a jednou z nich je i naše SPŠ. Bližší informace na www.jazykyinteraktivne.cz.

Partnerské organizace v České republice:

  • Gymnázium Pelhřimov
  • Střední průmyslová škola Třebíč
  • Střední odborná škola Nové Město na Moravě
  • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Partnerské organizace (Finsko):

  • Tampereen lukiokoulutus - Tampere General Upper Secondary Education
  • Kalevan lukio / Kaleva Upper Secondary School
  • University of Tampere, School of Education
  • Minutor Oy

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel