Šablony, výzva 56 – čtenářské dílny, výjezdy

Celkový rozpočet projektu: 970 229 Kč

Trvání projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci tohoto projektu naše škola realizuje tyto čtyři klíčové aktivity:

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  • Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky.
  • Zahraniční jazykové kurzy pro učitele.
  • Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků.

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel