ŠKOLNÍ KNIHOVNA

 

 

Tiskopisy přihlášek (web CERMAT)

Tiskopisy přihlášek (web MŠMT)

Vzory vyplnění (název školy, názvy oborů)

Zdravotní omezení pro studium jednotlivých oborů


Ve dnech 29. 4. (10:00 – 18:00 hod.) a 30. 4. (8:00 – 15:00 hod.) se budou na adrese Jana Masaryka 3, Jihlava vydávat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečům o studium maturitních oborů, ale také uchazečům o studium 3letých učebních oborů.

Vydávání rozhodnutí o přijetí a možnost odevzdání zápisových lístků bude v dalších dnech v úředních hodinách. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou v pondělí 2. května rozeslána poštou.

V těchto dnech a následně v úředních hodinách je možno podat odvolání proti nepřijetí (pozn. do 3 pracovních  dnů od vyzvednutí rozhodnutí nebo doručení poštou).


Všem uchazečům byl odeslán informační dopis (viz vzor) a u maturitních oborů pozvánka k jednotné maturitní zkoušce.

Přihlášky ke studiu lze odevzdat osobně v úředních hodinách na sekretariátech pracovišť (tř. Legionářů 3, Polenská 2, Školní 1a) nebo zaslat poštou. Termín pro odevzdání je 1. března 2022 včetně, u přihlášek zaslaných poštou je rozhodující datum podání, které musí být nejpozději 1. 3. 2022.


Cvičný seminář z matematiky a českého jazyka pro uchazeče na naši školu (SŠPTA Jihlava)

  • sobota 26. 2. 2022 (lze odevzdat přihlášku ke studiu, kapacita semináře max 180 uchazečů)

od 9.00 (začínáme přesně, dostavte se asi o 10 min dříve, škola bude otevřena od 8.30) do přibližně 11.45hod. Místo konání je pracoviště Legionářů (vchod z ulice J. Masaryka, vedle gymnázia). Na tomto místě také proběhnou přijímací zkoušky.

Na seminář není nutné se registrovat, nicméně maximální kapacita je 180 žáků. Seminář je zcela zdarma. Uchazeč přijde, bude informován o průběhu semináře a posadí se v přidělené učebně. S sebou si vezme psací a rýsovací potřeby (tabulky a kalkulátory může na semináři mít, avšak u přijímací zkoušky nejsou povoleny). Přezůvky nejsou potřeba.

Uchazeč během semináře vyplní anketní dotazník pro potřebu školy. Seminář je dobrovolný a uchazeč jej může kdykoliv opustit. Po dobu konání semináře je nutné mít vypnuté mobilní telefony.

Semináře jsou připraveny pro uchazeče do všech oborů M a L celé školy (pracoviště Školní 1a, Polenská 2 a Legionářů 3).

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel