Odvolací řízení na obory 26-41-M/01 Elektrotechnika, 18-20-M/01 Informační technologie a 23-41-M/01 Strojírenství je již ze strany SŠPTA Jihlava uzavřeno.

Zákonní zástupci uchazečů, kteří podali na naši školu odvolání na výše uvedené obory, budou v nejbližší možné době ze strany školy kontaktováni.

 

 


MŠMT - Opatření obecné povahy

Přijímací zkoušky – dodatek

XIX.

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.

Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

XX.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Odkaz na celý dokument zde.


Přihlášky ke studiu lze odevzdat osobně v úředních hodinách na sekretariátech pracovišť (tř. Legionářů 3, Polenská 2, Školní 1a) nebo zaslat poštou. Termín pro odevzdání je 1. března 2021 včetně, u přihlášek zaslaných poštou je rozhodující datum podání, které musí být nejpozději 1. 3. 2021.


Řádné termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 3. a 4. 5. 2021, náhradní termíny na 2. a 3. 6. 2021.


Upozornění pro zákonné zástupce uchazečů o studium:
Zápisové lístky lze doručit na adresy všech našich pracovišť až po vyhlášení výsledků přijímacího řízení, tedy nejdříve 19. 5. 2021.       


Rozhodnutí o nekonání JPZ:

Ředitel školy na základě opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatku č. j. MSMT-4337/2021-1) a na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení pro maturitní obory a nástavbové studium na SŠPTA Jihlava rozhodl o nekonání jednotné přijímací zkoušky do následujících oborů studia:

Čtyřleté maturitní obory:

  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Nástavbové studium:

  • 39-41-L/51 Autotronik
  • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
  • 23-43-L/51 Provozní technika
  • 64-41-L/51 Podnikání

Odůvodnění:

Počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do výše uvedených oborů vzdělání a formy vzdělávání nebo je tomu počtu roven.

Do 19. března 2021 bude uchazečům o výše uvedené obory studia zaslán informační dopis.

U ostatních maturitních oborů proběhne jednotná přijímací zkouška dle vyhlášených kritérií. Uchazečům bude zaslána pozvánka a informační dopis.


Vyzkoušejte si cvičné testy k přijímací zkoušce (Testy připravili naši vyučující a jsou obsahově podobné těm, které používá CERMAT):

  1. Matematika
  2. Český jazyk

Tiskopisy přihlášek (web CERMAT)

Tiskopisy přihlášek (web MŠMT)

Vzory vyplnění (název školy, názvy oborů)

Zdravotní omezení pro studium jednotlivých oborů

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel