Přihlášky ke studiu lze odevzdat osobně v úředních hodinách na sekretariátech pracovišť (tř. Legionářů 3, Polenská 2, Školní 1a) nebo zaslat poštou. Termín pro odevzdání je 1. března 2021 včetně, u přihlášek zaslaných poštou je rozhodující datum podání, které musí být nejpozději 1. 3. 2021.


Řádné termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 3. a 4. 5. 2021, náhradní termíny na 2. a 3. 6. 2021.


 

 

Rozhodnutí o nekonání JPZ:

Ředitel školy na základě opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatku č. j. MSMT-4337/2021-1) a na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení pro maturitní obory a nástavbové studium na SŠPTA Jihlava rozhodl o nekonání jednotné přijímací zkoušky do následujících oborů studia:

Čtyřleté maturitní obory:

  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Nástavbové studium:

  • 39-41-L/51 Autotronik
  • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
  • 23-43-L/51 Provozní technika
  • 64-41-L/51 Podnikání

Odůvodnění:

Počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do výše uvedených oborů vzdělání a formy vzdělávání nebo je tomu počtu roven.

Do 19. března 2021 bude uchazečům o výše uvedené obory studia zaslán informační dopis.

U ostatních maturitních oborů proběhne jednotná přijímací zkouška dle vyhlášených kritérií. Uchazečům bude zaslána pozvánka a informační dopis.


V první polovině dubna dáme k dispozici uchazečům cvičné testy k přijímací zkoušce. Testy připravili naši vyučující a jsou obsahově podobné těm, které používá CERMAT.

Tiskopisy přihlášek (web CERMAT)

Tiskopisy přihlášek (web MŠMT)

Vzory vyplnění (název školy, názvy oborů)

Zdravotní omezení pro studium jednotlivých oborů

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel