PRAVIDLA PRO KOMUNIKACI SE ŠKOLOU

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

v případě stížnosti týkající se výuky, prosíme, kontaktujte nejprve vyučujícího daného předmětu a třídního učitele. Teprve pokud Váš problém nebude touto cestou uspokojivě vyřešen, obracejte se na vedení školy.

Chcete-li z nějakého důvodu zůstat v anonymitě a potřebujete škole sdělit podnět (pochvalu, problém, kritiku, stížnost apod.), můžete tak učinit prostřednictvím schránky důvěry.

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel