Vzdělávací subjekt Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava vznikl rozhodnutím Kraje Vysočina o sloučení příspěvkových organizací dnem  1. 7. 2014 sloučením stávajících škol:

  • Střední průmyslová škola Jihlava
  • Střední škola technická Jihlava
  • Střední škola automobilní Jihlava

Cílem sloučení bylo vytvoření silného vzdělávacího subjektu, do budoucna stabilnějšího a odolnějšího vůči nepříznivému demografickému vývoji, při současném zachování pestré škály oborové nabídky současných škol.

Sloučená škola představuje jednu z nových páteřních škol odborného vzdělávání a její vznik přispěl k zefektivnění sítě středních škol v kraji.

Pro stávající žáky i zájemce o studium technických oborů sloučení škol neznamená žádnou radikální změnu – oborová nabídka zůstává zachována. Naopak se jim otevírají nové možnosti v lepší prostupnosti mezi obory v rámci jednoho subjektu, v šanci na lepší vybavenost nejmodernějšími technologiemi a lepší provázanost studia s praxí, spočívající v efektivnější spolupráci školy s partnery – významnými zaměstnavateli v regionu i vysokými školami.

Nový vzdělávací subjekt zachovává i všechny objekty původních škol jako svá pracoviště: pracoviště Legionářů, pracoviště Polenská a pracoviště Automobilní. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách. Strategickou vizí školy je politika kvality.


Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel