Logo

Aktuality

Sportujeme s VŠPJ

Přidáno 16. 5. 2019

Kalendář


Webové stránky podpořil
Kraj Vysočina - Fond Vysočiny

 

GDPR

GDPR Informace:

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je:

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava, IČ 60545992, tel. 567 574 611, e-mail: info@ssptaji.cz

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši školu je:

Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o.,  IČ: 71294376, sídlo: Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava, zodpovědná osoba za pověřence – Ing. Adéla Zvolánková, e-mail: zvolankova@pkvysocina.cz , tel.: 730 588 776.

Oznámení o zpracování osobních údajů:

Na našich webových stránkách je zveřejněna tabulka GDPR obsahující tyto informace:

Účel zpracování, právní základ zpracování osobních údajů, specifikaci subjektů údajů, kategorie a rozsah zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba a zákonný podklad pro uložení a archivaci osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
 • Práno na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
 • Právo na výmaz v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
 • Právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
 • Právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
 • Právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušováno nařízení (čl. 77)

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména tím, že osobní údaje jsou uchovávány v uzamčených a jinak nepřístupných prostorách.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Informace o zpracovávaných osobních údajích


Přidáno 15. 4. 2019

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru


Partneři školy
 • Kraj VysočinaRobert Bosch GmbHSkupina čez
 • ProfesiaICOM transport a.s.České dráhy
 • Del a.s.cz lokofesto
 • oezaAutomotive LightingDenwel
 • Kronospan
Kontakty
Pracoviště Legionářů 3
 tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
 +420 567 574 611
 info@ssptaji.cz
Pracoviště Polenská 2
 Polenská 2, 586 01 Jihlava
 +420 567 584 306
wackova@ssptaji.cz
Pracoviště Školní 1a
 Školní 1a, 586 01 Jihlava
 +420 567 587 011
 panacek@ssptaji.cz