Vyhlašuji volby do Školské rady při SŠPTA Jihlava. Voleni budou 2 členové za:

zákonné zástupce nezletilých žáků, nebo zástupce zletilých žáků a nezletilých žáků, kterým byla přiznána svéprávnost dle § 37 OZ.

Volby jsou naplánovány v termínu 9. 11. 2022 a 22. 11. 2022.

Jména navržených kandidátů budou zveřejněna na školním webu.

Své návrhy na kandidáty můžete zasílat do 30 dnů od vyhlášení voleb na e-mailovou adresu předsedy volební komise (malec@ssptaji.cz).

Jména navržených kandidátů budou zveřejněna zde.

________________________________________

Legislativní rámec voleb:

  • Citace ze zákona č. 47, zástupce2/2011 o školských radách a jejich úkolech
  • Volební řád

________________________________________

Termín konání voleb:

  • středa 9. 11. 2022 na pracovišti tř. Legionářů 3 a
  • úterý 22. 11. 2022 na pracovištích Polenská 2 a Školní 1a

________________________________________

Místo konání voleb:

  • zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci budou volit kandidáty z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků na svých pracovištích, tedy na adresách tř. Legionářů 3, Polenská 2 a Školní 1a

Organizační podrobnosti včetně upřesnění volebních místností naleznete zde.

 

V Jihlavě 21. září 2022

Ing. Jiří Malec

předseda volební komise

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel