Výsledky voleb do školské rady


Vyhlašuji volby do Školské rady při SŠPTA Jihlava. Voleni budou tři členové za:

 • zákonné zástupce nezletilých žáků, nebo zástupce zletilých žáků a nezletilých žáků, kterým byla přiznána svéprávnost dle § 37 OZ
  a
 • zástupce pedagogického sboru

Volby jsou naplánovány nejdříve v termínu od 14. června 2021. Z důvodu omezení, změn termínů maturit, závěrečných zkoušek a praxí budou termíny různé dle jednotlivých pracovišť školy a budou dodatečně upřesněny.

Jména navržených kandidátů budou zveřejněna na školním webu.

Své návrhy na kandidáty můžete zasílat do 30 dnů od vyhlášení voleb na e-mailovou adresu předsedy volební komise (malec@ssptaji.cz).

Jména navržených kandidátů budou zveřejněna zde.


Legislativní rámec voleb:


Termín konání voleb:

 • pondělí 28. 6. 2021 na pracovišti tř. Legionářů 3 a Školní 1a, úterý 29. 6. 2021 na pracovištích Polenská 2

Místo konání voleb:

 • pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci budou volit kandidáty z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků na svých pracovištích, tedy na adresách tř. Legionářů 3, Polenská 2 a Školní 1a

Organizační podrobnosti včetně upřesnění volebních místností naleznete zde.

V Jihlavě 24. června 2021

Ing. Jiří Malec

předseda volební komise


Vyhlašuji volby do Školské rady při SŠPTA Jihlava. Voleni budou tři členové za:

 • zákonné zástupce nezletilých žáků, nebo zástupce zletilých žáků a nezletilých žáků, kterým byla přiznána svéprávnost dle § 37 OZ
  a
 • zástupce pedagogického sboru

Volby jsou naplánovány nejdříve v termínu od 14. června 2021. Z důvodu omezení, změn termínů maturit, závěrečných zkoušek a praxí budou termíny různé dle jednotlivých pracovišť školy a budou dodatečně upřesněny.

Jména navržených kandidátů budou zveřejněna na školním webu.

Své návrhy na kandidáty můžete zasílat do 30 dnů od vyhlášení voleb na e-mailovou adresu předsedy volební komise (malec@ssptaji.cz).

Jména navržených kandidátů budou zveřejněna zde.


Legislativní rámec voleb:


V Jihlavě 10. května 2021

Ing. Jiří Malec

předseda volební komiseMŠMT vzhledem k současné mimořádné situaci prodlužuje funkční období stávajících členú školských rad.


Vyhlašuji volby do Školské rady při SŠPTA Jihlava. Voleni budou tři členové za:

 • zákonné zástupce nezletilých žáků, nebo zástupce zletilých žáků a nezletilých žáků, kterým byla přiznána svéprávnost dle § 37 OZ
  a
 • zástupce pedagogického sboru

Volby jsou naplánovány v termínu a čase třídních schůzek 19. 11. 2020 (pracoviště Legionářů), 24. 11. 2020 (pracoviště Školní a Polenská), a o velké přestávce ve stejné dny.

Z důvodu krizových opatření a distanční výuky bude termín voleb dodatečně upřesněn.

Své návrhy na kandidáty můžete zasílat do 30 dnů od vyhlášení voleb na e-mailovou adresu předsedy volební komise (malec@ssptaji.cz).

Jména navržených kandidátů budou zveřejněna zde.


Legislativní rámec voleb:


V Jihlavě 15. října 2020

Ing. Jiří Malec

předseda volební komise

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel