Maturitní zkouška

Podmínky maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Opatřením MŠMT obecné povahy ze dne 29. 1. 2021 se mění podmínky letošní maturitní zkoušky (viz stránky MŠMT nebo CERMATu).

Z dokumentů vyplývá:

 1. Maturitní zkoušku ve školním roce 20/21 může konat jen ten žák, který prospěl v I. pololetí školního roku 2020/21
 2. Žák, který neprospěl nebo byl nehodnocen:
  • Žákovi určí ředitel termín opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se konala do 30. 6. 2021. V případě úspěšného složení zkoušek bude žák konat maturitní zkoušky v září tohoto kalendářního roku.
  • Požádá-li žák o opravnou nebo náhradní zkoušku nejpozději do 28. 2. 2021, určí mu ředitel termín konání této zkoušky tak, aby se konala do 31. 3. 2021. Pokud žák bude úspěšný, může konat maturitní zkoušku v řádném termínu.
  • Opravná i náhradní zkouška je zkouškou komisionální
  • Formulář žádosti o opravnou nebo náhradní zkoušku je ke stažení na našem webu v sekci PRO ŽÁKY|FORMULÁŘE KE STAŽENÍ. Podepsanou žádost žák doručí:
   • nejlépe naskenovanou na email info@ssptaji.cz,
   • nebo osobně na sekretariát školy
   • nebo poštou na adresu školy. 
 3. Doba trvání didaktických testů společné části se prodlužuje:
  • DT CJL na 85 min, DT ANJ na 110 min (40 min. poslech, 70 min. čtení), DT MAT na 135 min.
  • Čas pro nepovinný DT MAT rozšiřující se nemění (150 min).
 4. Z předmětů český jazyk a anglický jazyk se koná pouze ústní zkouška profilové části.
 5. Zadání maturitní práce s obhajobou i s původními termíny zůstávají v platnosti. Vedoucí práce po dohodě s žákem může upravit rozsah praktické části práce a s úpravou seznámí i oponenta.
 6. Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem standardizované zkoušky, která se podává řediteli školy do 31. 3. 2021, je třeba doplnit potvrzením o úspěšném vykonání zkoušky. Certifikát standardizované zkoušky musí žák předložit řediteli nejpozději před zahájením ústní maturitní zkoušky. Pokud jej nedodá, koná ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí.
 7. Termíny maturitních zkoušek ZDE.

Informace o termínech, zkušebních předmětech, katalogy požadavků a ukázky zadání didaktických testů a písemných prací jsou zveřejněny na webu maturita.cermat.cz.

Přehled profilových zkoušek a témat pro jednotlivé studijní obory a školní seznam literárních děl najdete na této stránce dole.

Informace a formuláře k žádostem o přezkum výsledků najdete na webu maturita.cermat.cz.


Přihlašování k ústním zkouškám (na jaře 2021)

 • prvomaturanti (současní žáci závěrečných ročníků M a L oborů) se přihlašují povinně ve škole
 • ostatní, dnes již bývalí žáci, se přihlašují ke svým opravným (popř. náhradním) termínům samostatně, z vlastní vůle a ve své režii (na vyžádání informace podají bývalí třídní učitelé, popř. vedení pracoviště)
 • termín pro podání přihlášek k jarnímu termínu 2021 je 5. 11. až 30. 11. 2020

Seznam profilových zkoušek a témat pro jednotlivé studijní obory a školní seznam literárních děl


Povolené pomůcky ke společné části maturitní zkoušky a písemným pracem z ČJL a ANJ.

Seznam povolených kalkulaček ke zkoušce z matematiky.


Přihláška pro rok 2021 k maturitní zkoušce (pdf – editovatelné).


Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel