Organizační pokyny

 


Aktuálně: 

Informace pro rodiče a žáky:


od 1. 1. 2023 je ředitelem školy Ing. Lukáš Venkrbec.
 

Vážení zákonní zástupci,
školská rada je orgán, jehož zřizovatelem je Kraj Vysočina. Umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.
Ředitel školy vyhlašuje doplňující volby do školské rady.
Budou voleni tři členové: za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty školy.
Volby proběhnou 10. 2. 2023.

V případě Vaší kandidatury zašlete na adresu malec@ssptaji.cz do 1. 2. 2023:
  • své jméno a příjmení,
  • jméno dcery/syna, ročník a obor, který studuje

 

 

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel