Organizační pokyny

 Aktuálně: 

Informace pro rodiče a žáky:

 


volné dny

Vážení rodiče, vážení žáci, na základě Unesení vlády ČR č. 997 z 8. 10. 2020, ve které se mj. píše:  

Vláda:

„II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.“,

Vám oznamujeme, že v uvedené dny nebudou žáci přítomni ve škole, a to ani na praktickém vyučování, praxích ve firmách apod. Žákům nebudou na tyto dny zadány žádné úkoly.


organizace DV

Vážení rodiče, vážení žáci

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina č.j. KHSV/21758/2020/JI/Ř (vyvěšeno dne 1. 10. 2020)  je zakázána osobní přítomnost žáků v teoretickém vyučování po dobu 14 dnů, tzn. od 5. 10. 2020 do ​18. 10. 2020. 

TEORETICKÁ VÝUKA na všech pracovištích školy bude probíhat v režimu distančního vzdělávání (nástroje Office 365 a LMS Moodle).

ODBORNÝ VÝCVIK na prac. Polenská a Automobilní bude probíhat dle PLATNÉHO ROZVRHU​ pro školní rok 2020/2021. viz změna v praktickém vyučování od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Domluvené PRAXE VE FIRMÁCH pokračují bez omezení. viz změna v praktickém vyučování od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Žáci z prac. Legionářů se budou účastnit pouze předmětu PRAXE,  a to dle speciálního rozvrhu, který bude zveřejněn na webu školy v suplování. viz změna v praktickém vyučování od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020


stravování v DV

STRAVOVÁNÍ: Pro žáky, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy (odborný výcvik, praxe) je stravování zajištěno na základě jejich objednávek. Žáci, kteří se účastní distanční formy vyučování, nemají dle právního výkladu k dnešnímu dni na obědy nárok. Dle vyjádření MŠMT k problematice školských stravovacích zařízení také žáci v distančním studiu mají nárok na dotovaný oběd.

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

DOPORUČUJEME PRŮBĚŽNĚ SLEDOVAT WEB ŠKOLY, KDE VÁS BUDEME INFORMOVAT O DALŠÍCH AKTUÁLNÍCH ZMĚNÁCH.


Starší:

Nabídka víkendových brigád pro studenty ve firmě Kronospan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel