Aktualizovaný seznam členů školské rady

Za zřizovatele

Mgr. Jaroslav Dřevo pedagog Trivis - SŠV a VOŠ BSD Jihlava, s.r.o.
Mgr. Roman Křivánek člen výboru pro výchovu, vzdělání
a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
Ing. Martin Kukla člen Zastupitelstva Kraje Vysočina

Za pedagogické pracovníky

Ing. Bohumil Freisleben pedagogický pracovník, pacoviště Polenská
Ing. Oldřich Kadlec pedagogický pracovník, pracoviště Legionářů
Miroslav Nosek pedagogický pracovník, pracoviště Automobilní

Za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky

Miroslav Anděl žák, pracoviště Automobilní
Vlastimi Koumar žák, pracoviště Automobilní
Petr Procházka rodič žáka, pracoviště Legionářů

 

Kontakty na členy rady:

Ing. Oldřich Kadlec

kadlec@ssptaji.cz

777 022 943

Ing. Bohumil Freisleben

freisleben@ssptaji.cz

567 584 319

Ing. Martin Kukla

kukla.m@kr-vysocina.cz

724 975 825

Mgr. Jaroslav Dřevo

drevo.ranc@atlas.cz

777 204 810

Mgr. Roman Křivánek

krivanek@vys-edu.cz

736 489 749

Miroslav Nosek

nosekmiroslav@ssptaji.cz

604 609 810

Petr Procházka

prochazka.p@ssptaji.cz

567 574 611

Martin Anděl

martin.andel07@seznam.cz

 

Vlastimil Koumar

s20180154@ssptaji.cz

 

Citace ze zákona č. 472/2011 o školských radách a jejich úkolech

Jednací řád

Zápisy z jednání školské rady

 

 

 

 

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel