Školní knihovna je na pracovišti Polenská, v 1. poschodí hlavní budovy ve sborovně 1.

Výpůjční doba:

Pondělí–čtvrtek: 9.35–9.55

Po předchozí ústní domluvě (případně i písemné na adresu proskova@ssptaji.cz) je možné si knihy zapůjčit v domluvené době.

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel