PROJEKT I-KAP I: UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT

 

 

  • název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život
  • registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
  • doba realizace projektu: 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020
  • celkový rozpočet projektu: 82 730 623,49 Kč
  • je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je podpořit intervence naplánované v Krajském akčním plánu, které vedou ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v Kraji Vysočina.

Aplikace aktivizačních a transferových nástrojů v maturitním oboru AUTOTRONIK

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel