Stručný pohled do historie vzniku „Enersolu“

Zakladatelem celého projektu je Ing. Jiří Herodes, ­vytvořil i jeho organizační a personální strukturu. O významu projektu Enersol svědčí i to, že záštitu nad jeho průběhem přebírají každý rok významní představitelé veřejného života.

Enersol je projekt zabývající se úsporou energií, vy­užitím alternativních druhů energie a úsporou pohonných hmot.

Vznikl jako následovník česko-holandského projektu z období 2000 –2004, ve kterém měly vybrané školy, a jejich učitelé, možnost získat první zkušenosti z výuky obnovitelných zdrojů energií a investování do alternativní energetiky v Holandsku.

V roce 2003 byly vypracovány vzdělávací programy na podporu OZE v SŠ COPT Kroměříž a SŠ COPTH ­Praha ve spolupráci se SFŽP. Tyto programy lze považovat za první programy Enersol. Od roku 2004 se pořádají každý školní rok, krajské a celostátní soutěže prací žáků středních škol celé ČR.

Cíle projektu:

  • zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů;
  • naučit žáky a studenty vytvořit si a vyjádřit svůj názor na daná témata před veřejností;
  • vytvoření partnerského prostředí, ve kterém jsou cílovými skupinami žáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol a odborníci z firem.

Enersol 2019

Enersol 2020

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel