Stručný pohled do historie vzniku „Enersolu“

Zakladatelem celého projektu je Ing. Jiří Herodes; ­vytvořil i jeho organizační a personální strukturu. O významu projektu Enersol svědčí i to, že záštitu nad jeho průběhem přebírají každý rok významní představitelé veřejného života.

Enersol je projekt zabývající se úsporou energií, vy­užitím alternativních druhů energie a úsporou pohonných hmot. Nově pak i hospodařením s vodou, odpadovým hospodářstvím. Vznikl jako následovník česko-holandského projektu z období 2000 –2004, ve kterém měly vybrané školy a jejich učitelé možnost získat první zkušenosti z výuky obnovitelných zdrojů energií a investování do alternativní energetiky v Holandsku.

V roce 2003 byly vypracovány vzdělávací programy na podporu OZE v SŠ COPT Kroměříž a SŠ COPTH ­Praha ve spolupráci se SFŽP. Tyto programy lze považovat za první programy projektu Enersol.

Od roku 2004 se pořádají každý školní rok krajské (na ně postupuje ze školních kol po hodnocení 1. poroty dle pravidel 14 projektů) a celostátní soutěže prací žáků středních škol celé ČR. Soutěží se ve třech kategoriích: Enersol a praxe, Enersol a inovace a Enersol a popularizace (dříve hlavní a vedlejší kategorie atd.). Soutěžící mají připravené power pointové prezentace a své projekty musí před odbornou porotou (v ní má své zástupce NPI ČR, dříve NÚV) a účastníky krajských či celostátní konference během max. 7 minut odprezentovat. Na mezinárodní konferenci prezentují své práce i žáci ze Slovenska, Německa, Slovinska, Rakouska a Polska (všichni účastníci v anglickém jazyce).

Naše škola (resp. jedna z jejích současných součástí Střední škola technická) se zapojila v roce 2008; poprvé se zúčastnila celostátní soutěže v roce 2009).

Cíle projektu:

  • zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů;
  • naučit žáky a studenty vytvořit si a vyjádřit svůj názor na daná témata před veřejností;
  • vytvoření partnerského prostředí, ve kterém jsou cílovými skupinami žáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol a odborníci z firem.

Výsledky družstva Kraje Vysočina v celostátní soutěži

Kromě celé řady dílčích „pódiových“ úspěchů krajských reprezentantů na celostátních kolech (ten největší v roce 2020 – vítězství ve všech kategoriích i celkové) získal Kraj Vysočina vynikajících úspěchů v kategorii družstev a je v současnosti nejúspěšnějším krajem v historii celého projektu.

Rok

Umístění kraj. družstva

2009

4. místo

2010

7. místo

2011

1. místo

2012

1. místo

2013

1. místo

2014

2. místo

2015

1. místo

2016

5. místo

2017

1. místo

2018

1. místo

2019

6. místo

2020

1. místo

2021

2. místo

2022

3. místo

2023

???

 

 

Pravidla pro 20. ročník – 2022/23

Akce Enersol v roce 2022/23

Odborný seminář Enersol

SŠPTA Jihlava a Enviropol s.r.o. 

2. 12. 2022

Hodnocení prací – Enersol 2023 (1. porota)

SŠPTA Jihlava,
(pracoviště Legionářů)

27. 1. 2023

Krajská konference
Enersol 2023

Jihlava, KÚ Kraje Vysočina

10. 2. 2023

Národní konference
Enersol 2023

Nymburk

23.–24. 3. 2023

Mezinárodní konference
Enersol 2023

Olomouc

20.–21. 4. 2023

2. valná hromada
Enersol Czech, z.s.

Bystřice n. P.

12. 5. 2023

Konference Rady partnerů

Mělník

18.–20. 7. 2023

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel