PROJEKT EVROPSKÉ UNIE: „VYŠŠÍ PŘIDANÁ HODNOTA VE STROJÍRENSTVÍ – NÁŠ SMĚR A CÍL“

Projekt realizovaný od 1. 12. 2020 – 30. 11. 2021 je 100% financovaný z programu ERASMUS+ v sektoru Odborného vzdělávání.

Tento projekt vznikl na základě našeho místního „Projektu prohlubování spolupráce s regionálními firmami“, který jsme tímto rozšířili na mezinárodní.

Je založen na dobrých vztazích se 2 globálními partnerskými firmami – Swoboda Stamping a Swoboda CZ, které jsou součástí mezinárodního koncernu Swoboda Technologies.

Hlavním cílem je:

1. Porozumět výrobním procesům automobilového průmyslu a zvýšit odbornou kvalifikovanost žáků a učitelů technických předmětů.

2. Umožnit žákům a učitelům pracovat ve špičkově vybavené firmě s inovativními technologiemi.

3. Rozvíjet u žáků a učitelů klíčové kompetence – tj. týmovou spolupráci, komunikační schopnosti, kritické myšlení a jazykovou vybavenost.

4. Zahájit dlouhodobé partnerství s německou výrobní firmou Swoboda Wiggensbach KG – tj. koncovým pracovištěm.

Zahraniční odborné stáže ve firmě Swoboda Wiggensbach se zúčastní 10 studentů strojírenských oborů a 3 vyučující strojírenských předmětů.

Jednotkou výsledků učení (tj. obsahem stáže) je „Zhotovení technologického postupu výroby elektronické jednotky řízení.“

Škola získala EU grant z programu Erasmus+ v celkové hodnotě 35 879,- EUR.

Projektové výstupy

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel