PROJEKT EVROPSKÉ UNIE: „NAŠE MLADÉ TECHNIKY JAZYKOVĚ VYBAVÍME“

Projekt realizovaný od 1. 6. 2015 do 1. 6. 2017 je 100% financovaný Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ - Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců.

Hlavním cílem projektu je profesní rozvoj učitelů anglického jazyka, kteří se zúčastní 2-týdenních jazykově-metodologických  kurzů v zahraničí. V průběhu realizace projektu se 7 pedagogů  naučí používat různé výukové strategie a styly učení, které jim pak pomohou více motivovat žáky a tím zlepšit jejich jazykovou vybavenost.

Škola získala grant Evropské unie v celkové hodnotě 19 859,- EUR.

Projektové výstupy

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel