Projekt I-KAP II: UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

 

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

IKAP (ikapvysocina.cz)

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v Kraji Vysočina a naplnění klíčových témat vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání v Kraji Vysočina II. Tohoto cíle bude dosaženo mimo jiné síťováním, vzájemným setkáváním, výměnou zkušeností a prostřednictvím komunit vzájemného učení, které zajistí kvalitu a efektivitu pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. V projektu I-KAP I bylo vytvořeno portfolio metodických nástrojů, z nichž mohou zapojení pedagogové vybírat konkrétní aktivizační/transferové nástroje pro rozvoj žáků v povinných i nepovinných oblastech.

APLIKACE METODICKÝCH NÁSTROJŮ VE VÝUCE NA SŠPTA JIHLAVA 

SŠPTA Jihlava = otevřená škola –- prezentace školy jako moderního školského zařízení, které díky projektu IKAP II začalo aktivizovat výuku, používat nové prvky výuky a inovativní vybavení (krátký videozáznam).
 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel