PROJEKT EVROPSKÉ UNIE: „STEM DOVEDNOSTI PRO NAŠE TECHNIKY“

Projekt realizovaný od 1.11. 2020 do 31.10. 2022 je 100% financovaný Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ - Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců.

Hlavním cílem projektu je profesní rozvoj 9 vybraných zaměstnanců školy, kteří se zúčastní 10-ti kurzů – metodologických, jazykově-metodologických a jazykových. Současně 2 stínování STEM, ICT a angličtiny na zahraničních středních školách v Estonsku a Finsku. Kurzy proběhnou ve Velké Británii, Estonsku, Německu a na Maltě. Účastníci kurzů získají nové STEM poznatky a naučí se využívat ICT nástroje. Osvojí si moderní přístupy k výuce matematiky, IT a  zlepší si svoje jazykové dovednosti,

Při stínování na zahraničních středních školách se inspirují novými výukovými strategiemi.

Škola získala grant Evropské unie v celkové hodnotě 33 626,- EUR.

Projektové výstupy

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel