PROJEKT EVROPSKÉ UNIE: „KURZY, STÍNOVÁNÍ A VÝUKA OBOHATÍ NAŠEHO TECHNIKA“

Projekt realizovaný od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 je 100% financovaný Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ - Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců.

Navazuje na předcházejí úspěšný projekt EU: „Naše mladé techniky jazykově vybavíme“, který se ucházel o celostátní ocenění Pečeť kvality.

Hlavním cílem projektu je profesní rozvoj 8 vybraných zaměstnanců školy, kteří se zúčastní 5-ti kurzů – jazykových, jazykově-metodologických a metodologických, 3 stínování angličtiny a technických předmětů na zahraničních středních školách. Dále 2 mobility zaměřené na výuku angličtiny budou navazovat  na stínování na těchto školách. Účastníci kurzů si zlepší svoje jazykové dovednosti, osvojí si moderní přístupy k výuce jednotlivých předmětů, k řízení školy a naučí se využívat ICT nástroje. Při stínování na zahraničních středních školách se inspirují novými výukovými strategiemi. Ve výuce již budou sami aplikovat získané poznatky a moderní způsoby výuky.

Škola získala grant Evropské unie v celkové hodnotě 20 771,- EUR.

Projektové výstupy

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel