Změna názvu školy

Změna názvu školy

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, oslaví tento rok své desáté výročí. Naše škola vznikla 1. července 2014 sloučením tří významných škol:

Střední průmyslové školy Jihlava,

Střední školy technické Jihlava,

Střední školy automobilní Jihlava.

Spojením těchto škol vznikla jedna z největších škol na Vysočině. V rámci tohoto výročí jsme se rozhodli pro změnu jména školy a celé vizuální identity.

Nové jméno školy již bylo schváleno Radou Kraje Vysočina a zastupitelé Kraje Vysočina budou o změně hlasovat 25. 6. 2024. Pokud zastupitelé Kraje Vysočina nové jméno schválí, budeme se jmenovat Střední průmyslová škola Jihlava.

Hlavním důvodem této změny není oslabení nebo ztráta identity jednotlivých škol, ale naopak posílení naší společné značky. Naše nová komunikační strategie, která bude zahrnovat i moderní logo a vizuální identitu, má za cíl sjednotit všechny tři původní školy pod jednou silnou značkou.

Toto strategické rozhodnutí přinese několik výhod:

  • Kratší a zapamatovatelnější název: Nový název bude kratší, snadno zapamatovatelný a zároveň známý v Jihlavě. To nám umožní lepší komunikaci s veřejností.
  • Posílení konkurenceschopnosti: Nové jméno a moderní vizuální identita nám pomohou lépe oslovit nové studenty a rodiče. Díky sjednocené a profesionální komunikaci budeme snadněji rozpoznatelní a zapamatovatelní.
  • Zachování a posílení tradice: Přestože měníme jméno, naše technické a automobilní obory zůstávají v naší vzdělávací nabídce. Nový název bude reflektovat rozmanitost a širokou škálu oborů, které nabízíme.
  • Modernizace komunikace: Spolu se změnou jména připravujeme i nový web a aktualizaci všech našich komunikačních kanálů. Tím zajistíme, že naše prezentace bude profesionální, konzistentní a atraktivní, což nám umožní efektivněji komunikovat s veřejností.
  • Podpora studentů a pedagogů: Silná a moderní značka školy zvýší prestiž nejen naší školy, ale i našich studentů a pedagogů. Tím, že budeme vnímáni jako inovativní a kvalitní škola, zvýšíme i atraktivitu našich absolventů na trhu práce.

 

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel