Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Legionářů
Název oboru: Technické lyceum
Kód oboru: 78-42-M/01
Typ studia: Maturitní obor
Forma studia: Denní
Délka studia: 4 roky
Ukončení: Maturitní zkouška
Minimální vzdělání: Základní vzdělání
Přijímací zkouška: Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka

 

Popis oboru

Obor technické lyceum vychází z rámcového vzdělávacího programu 78-42-M/01. Obor se od druhého ročníku dělí na dvě zaměření Robotika a Automotive. V rámci studia studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v různých odvětvích průmyslové automatizace, robotiky, moderních technologiích v pohonech, konstrukci a diagnostice motorových vozidel.

Absolvent je připraven na navazující studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách.

V rámci zaměření Robotika žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v různých odvětvích průmyslové automatizace, např. z programovatelných logických automatů, oblasti vizualizace tedy vytváření uživatelských rozhraní HMI a SCADA, návrhem a realizací pneumatických a elektropneumatických systémů, programování průmyslových robotů a autonomních mobilních robotů. Výuka je také zaměřena na návrhy a řízení výrobních linek a kyber-fyzikálních systémů s ohledem na standardy Průmyslu 4.0 a jejich optimalizaci prostřednictvím “Digital Twins“ tedy digitálních 3D modelů s využitím prvků rozšířené a virtuální reality.

Získané vědomosti a dovednosti umožní absolventům uplatnit se v průmyslu se zaměřením na průmyslovou automatizaci a robotiku např. jako: programátor PLC, programátor robotů, integrační inženýr nebo aplikační inženýr.

V rámci zaměření Automotive bude při studiu kladen důraz na moderní technologie v pohonech, konstrukci a diagnostice motorových vozidel.

Teoretická výuka bude doplňována výukou praktickou, která probíhat v odborně zaměřených učebnách školy.

Získané vědomosti a dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilovém průmyslu, prodejní a servisní síti vozidel či v dopravních firmách.

Po vykonání maturitní zkoušky absolventi získají potřebnou odbornou kvalifikaci v technických činnostech v oblasti Automotive, případně po zapracování jako vedoucí techničtí pracovníci. Uplatnění mohou najít i v příbuzných oborech.

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel