Hodinářský kurz pro dospělé při zaměstnání

SŠ PTA Jihlava nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti jednoroční kurz základů hodinářství pro dospělé. Zájemci se v kurzu teoreticky i prakticky naučí, jak fungují mechanické i elektronické hodiny a hodinky a jak se provádí jejich základní opravy.

Náplň kurzu odpovídá obsahu učiva odborných předmětů učebního oboru Jemný mechanik – hodinář. Jen je vše zhuštěno do celkem 300 hodin výuky teorie a praxe, a tak účastníci kurzu musí hodně času věnovat domácí přípravě. Pokud absolvují minimálně 80 % hodin výuky a složí předepsané zkoušky z jednotlivých teoretických předmětů (Hodinové stroje, Technologie, Strojírenská technologie, Elektronika hodinových strojů) a také z odborného výcviku, získají certifikát o absolvování hodinářského kurzu.

Jestliže účastník kurzu doloží 1400 hodin praxe u hodináře, může se zúčastnit stejné závěrečné zkoušky jako žáci denního studia a pokud u zkoušky uspěje, získá výuční list.  Někteří frekventanti ještě musí v průběhu studia skládat dílčí zkoušky z předmětů, které neabsolvovali během svého předchozího vzdělávání. Dřívější ročníky třeba nemívaly předměty jako Informační a komunikační technologie, atd. Pokud zájemce o získání výučního listu nemá dost praxe, a nebo si na závěrečnou zkoušku ještě netroufá, může se k ní přihlásit během následujících pěti let po absolvování kurzu.

Hodinářský kurz zahajujeme obvykle v květnu a výuka probíhá buď po měsíčních nebo čtrnáctidenních cyklech podle předem schváleného plánu výuky. Teorii hodinářství vyučujeme většinou v pátek odpoledne od 14:00 h a praxi na dílně pak následující sobotu. Abychom vše stihli v termínu, učíme i několik dnů o jarních a hlavních prázdninách.

Účastnit se hodinářského kurzu může každý, kdo je již v nějakém oboru vyučený nebo absolvoval střední školu s maturitou či VŠ. Absolventy kurzu máme totiž i mezi vysokoškoláky.

O hodinářský kurz se zajímají muži i ženy všech možných profesí, kteří mají jedno společné – lásku k hodinám a hodinkám. Zájemců o studium kurzu je tolik, že převyšují personální kapacity školy, proto musíme vytvářet pořadník uchazečů o studium.

Cena kurzu pro jednoho účastníka je stanovena kalkulací 80.000,- Kč.

Přihláška ke studiu ke stažení

Více informací o studiu:

PhDr. Ondráček Jaromír, ondracek@ssptaji.cz

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel