Přihlášky do 4. kola denního nástavbového studia: do 30. 9. 2022 12 hodin

na adresu: SŠPTA Jihlava, tř. Legionářů 3, 58601 Jihlava. Přihlášku můžete zaslat doporučeně poštou na adresu školy nebo osobně předat v úředních hodinách ve škole. Pokyny k vyplňování přihlášky a informaci o termínu zveřejnění výsledků naleznete na této stránce níže.

Nabízíme studium těchto oborů:

Název oboru

Počet předpokládaných volných míst po 3. kole PŘ pro školní rok 2022/23

39-41-L/51 Autotronik – nástavbové studium denní

2

 

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava 
ve školním roce 2022/2023 – 4. kolo:

Obory vzdělání poskytující nástavbové studium s maturitní zkouškou – kategorie dosaž. vzděl. L:

Pro přijetí k dennímu nástavbovému studiu s maturitou – Autotronik

  • úspěšné ukončení učebního oboru (výuční list), na který nástavbové studium navazuje
  • dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále)

Počty bodů:


Při přijímacím řízení u oborů vzdělání Autotronik – denní nástavbové studium jsou rozhodujícími kritérii pro přijetí žáka ke studiu výsledky studia na SOU (max. 60 bodů).

Výsledky SOU:

3×PRŮMĚR*

60

do 1,1

20

 

2,1

10

   

1,2

19

 

2,2

9

   

1,3

18

 

2,3

8

   

1,4

17

 

2,4

7

   

1,5

16

 

2,5

6

   

1,6

15

 

2,6

5

   

1,7

14

 

2,8

4

   

1,8

13

 

3,0

3

   

1,9

12

 

3,2

2

   

2,0

11

 

3,5

1

Celkem

60

         

O přijetí žáka ke studiu na SŠPTA Jihlava rozhodne přijímací komise ve složení: Ing. Miroslav Vítů – ředitel školy, Mgr. Josef Váca – statutární zástupce ředitele školy, Ing. Panáček, Mgr. Valentová a Mgr. Wacková (zástupci ředitele na jednotlivých pracovištích).


Výsledky přijímacího řízení ve 4. kole budou známy:

30. 9. 2022 ve 14 hodin

a zveřejněny na webových stránkách a na všech pracovištích školy.


Pokyny pro vyplňování přihlášky

  • Prázdný formulář přihlášky ke studiu ke stažení na následně zobrazené stránce zde 
  • Název, adresu školy a název vybraného oboru vzdělání vyplňte dle tabulky:

Název a adresa školy

Obory vzdělávání

Střední škola průmyslová, technická
a automobilní Jihlava
tř. Legionářů 3
586 01 Jihlava

39-41-L/51 Autotronik

Škola vyžaduje u všech oborů (s výjimkou nástavbového studia) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (lékař potvrdí na přihlášce).


Zájemci o ubytování se mohou přihlásit na DM a Školní jídelně Jihlava, Žižkova 58 – tel.: 567304641-2, mobil: 603551694 (Ing. Březina) nebo na DM při OZS Jihlava, K. Světlé 2, Jihlava, tel.:567 587 445, (p. Kourková).


Případné dotazy na tel.: 567574615, mobil: 776276354 nebo na

e-mail:vaca@ssptaji.cz

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel