Obor

Strojní mechanik (zámečník)

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Polenská
Název oboru:Strojní mechanik (zámečník)
Kód oboru:23-51-H/01
Typ studia:Učební obor
Forma studia:Denní
Délka studia:3 roky
Ukončení:Jednotná závěrečná zkouška
Minimální vzdělání:Základní vzdělání
Přijímací zkouška:Nekoná se

 

Popis oboru

Obor je ukončen jednotnou závěrečnou zkouškou. Po jejím úspěšném složení obdrží absolvent výuční list a může pokračovat ve studiu dvouletého nástavbového studia Provozní technika zakončeného maturitní zkouškou.

Během studia tohoto oboru získá žák všechny dovednosti potřebné k tomu, aby byl schopen samostatně ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí, provádět montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení využívaných v nejrůznějších oblastech průmyslu. Naučí se ovládat základní technologie ručního zpracování technických materiálů, volit vhodné nástroje, měřidla, nářadí, pomůcky a strojní zařízení, používat vhodné metody spojování strojních součástí, udržovat a ošetřovat výrobní prostředky, číst data z technické dokumentace a výrobních výkresů, provádět základní operace na konvenčních obráběcích strojích a po zaškolení na CNC obráběcích a tvářecích strojích.

Žák v rámci odborného výcviku absolvuje svářečský kurz a získá osvědčení (svářečský průkaz).

Absolvent tohoto oboru je velmi žádaný na trhu práce. Je připraven pracovat ve výrobních či servisních firmách, v útvarech údržby všech podniků využívajících strojní zařízení, ve veřejných službách nebo v rámci oboru jako osoba samostatně výdělečně činná.

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v tabulce na druhé straně propagačního letáku.

 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel