Obor

Strojírenství

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Legionářů
Název oboru:Strojírenství
Kód oboru:23-41-M/01
Typ studia:Maturitní obor
Forma studia:Denní
Délka studia:4 roky
Ukončení:Maturitní zkouška
Minimální vzdělání:Základní vzdělání
Přijímací zkouška:Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka

 

Popis oboru

Jde o tradiční obor nabízející všestranné strojírenské vzdělání, obohacený o současné trendy, které se ve strojírenství prosazují, s důrazem na využití výpočetní techniky v konstruování a řízení strojů počítačem. Po získání základních odborných poznatků z oboru strojírenství se žáci naučí pracovat v CAD/CAM systémech - jedná se o počítačový grafický návrh součástí popřípadě sestav v aplikacích AutoCAD, Inventor nebo SolidWorks. V systému EdgeCAM nebo SURFCAM budou umět pro tyto součásti navrhnout technologický postup. Seznámí se s obsluhou CNC strojů EMCO (soustruh a frézka), HARDINGE (soustruh s poháněnou C-osou) a ARGO (frézovací centrum), které používají řidící systémy SINUMERIK, HEIDENHAIN a FANUC. Na těchto strojích pak mohou navržené součásti vyrobit. Technologický cyklus je tak ve výuce uzavřen – od návrhu součásti až po její výrobu.

Zaměření oboru

 • využití grafických programů pro navrhování součástí a výrobních celků
 • tvorba programů pro CNC stroje v nejpoužívanějších řídicích systémech
 • 3D technologie obrábění s využitím CAD-CAM systémů
 • nastavení a obsluha CNC strojů

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v tabulce na druhé straně propagačního letáku.

Uplatnění absolventa – profese

 • další studium na VŠ
 • technolog
 • konstruktér v CAD systémech
 • programátor CNC strojů
 • servisní technik
 • mistr
 • obchodník v oboru strojírenství
 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel