Obor

Provozní technika

Parametry oboru

Název oboru:Provozní technika
Kód oboru:23-43-L/51
Typ studia:Nástavbový obor
Forma studia:Denní
Délka studia:2 roky
Ukončení:Maturitní zkouška
Minimální vzdělání:Střední vzdělání s výučním listem
Přijímací zkouška:Matematika, český jazyk

 

Popis oboru

Obor je ukončen státní maturitní zkouškou. Po jejím úspěšném složení obdrží absolvent maturitní vysvědčení a může pokračovat ve studiu na vysoké škole, či vyšší odborné škole.

Během studia tohoto oboru získá žák všechny dovednosti potřebné k tomu, aby byl schopen samostatně zabezpečovat žádoucí průběh výrobních procesů, vést menší výrobní, kontrolní, servisní, či opravárenské úseky, útvary a provozy. Žák se naučí pracovat s programově řízenými stroji, navrhovat či upravovat technologické postupy výroby a montáže, určovat stroje, zařízení, nástroje, nářadí, měřidla a další výrobní pomůcky pro uskutečnění jednotlivých technologických operací, zabezpečovat vykonávání technické údržby a opravy strojů a technologických zařízení, diagnostikovat jejich technický stav a provozuschopnost, navrhovat způsoby a podmínky měření a kontroly jakosti součástí a výrobků a vyhodnocovat výsledky uskutečněných měření.

Absolvent tohoto oboru je velmi žádaný na trhu práce. Vzhledem k tomu, nemá problém nalézt uplatnění v nejmodernějších průmyslových provozech, nebo v rámci oboru jako osoba samostatně výdělečně činná.

 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel