Obor

Provozní elektrotechnika

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Polenská
Název oboru:Provozní elektrotechnika
Kód oboru:26-41-L/52
Typ studia:Nástavbový obor
Forma studia:Denní
Délka studia:2 roky
Ukončení:Maturitní zkouška
Minimální vzdělání:Střední vzdělání s výučním listem
Přijímací zkouška:Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka

 

Popis oboru

Obor je ukončen státní maturitní zkouškou. Po jejím úspěšném složení obdrží absolvent maturitní vysvědčení a může pokračovat ve studiu na vysoké škole, či vyšší odborné škole.

Během studia tohoto oboru získá žák všechny dovednosti potřebné k tomu, aby byl schopen samostatně pracovat v oblasti výroby, montáže a prodeje elektronického zboží a výpočetní techniky, výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie, při opravách a servisu elektronických zařízení. Žák se naučí seřizovat, obsluhovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení i elektronické systémy z oblasti automatizace, číst technické výkresy, schémata a dokumenty, pomocí nichž dokáže pochopit funkci zařízení, řešit elektrické obvody a zařízení, volit vhodné materiály, součástky, realizovat řešené obvody či zařízení, oživovat je, kontrolovat jejich funkci, vykonávat přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílů elektrických strojů a přístrojů, demontovat, opravovat a zpětně správně funkčně sestavovat mechanismy nebo části elektrických strojů a zařízení, včetně částí zařízení pro ovládání a řízení, volit nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních, provádět elektrická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky.

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v  tabulce na druhé straně propagačního letáku.

Absolvent tohoto oboru je velmi žádaný na trhu práce. Vzhledem k tomu, nemá problém nalézt uplatnění v nejmodernějších průmyslových provozech, nebo v rámci oboru jako osoba samostatně výdělečně činná.

 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel