Obor

Podnikání

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Automobilní
Název oboru:Podnikání
Kód oboru:64-41-L/51  
Typ studia:Nástavbový obor
Forma studia:Dálkové
Délka studia:3 roky
Ukončení:Maturitní zkouška
Minimální vzdělání:Střední vzdělání s výučním listem
Přijímací zkouška:Matematika, český jazyk

 

Popis oboru

Kód oboru 64-41-L/51 

Studium je organizováno jako dálkové (tříleté). Obor vzdělání je zaměřen na prohloubení znalostí, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Odborné zaměření je především na oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa na podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti. Je schopen samostatné činnosti v oblasti manažerské a marketingové, v oblasti finančního hospodářství, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním. Nedílnou součástí odborného vzdělání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro hospodářsko-podnikatelskou činnost.

Absolventi oboru vzdělání, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách jako absolventi ostatních středních škol. Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a ukončení tříletého oboru vzdělání s výučním listem.

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v  tabulce na druhé straně propagačního letáku.

 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel