Organizace výuky

Organizace výuky

Vážení žáci, vážení rodiče,

od 16. 3. 2020 bude vzdělávání na naší škole zajišťováno netradičním způsobem výuky – distančním vzděláváním s podporou nástrojů digitální komunikace.

Učitelé se soustředí zejména na podporu žáků závěrečných ročníků. Ostatním žákům školy pak zajistí přiměřenou formou zadávání domácích úkolů prostřednictvím digitálních nástrojů. Učitelé jednotlivých předmětů budou s žáky komunikovat prostřednictvím e-mailů, systému Bakaláři (funkce DOKUMENTY), ověřených a standardně nasazených systémů podpory výuky (MOODLE a OFFICE365).

Žáci budou dostávat prostřednictvím prostředků digitální komunikace sady domácích úkolů zahrnující studijní oporu ve formě prezentací, studijních textů, odkazů na literaturu, internetové a další zdroje, sady pracovních listů, spolu s cílovými požadavky a také požadavky na jejich zpracování včetně termínů a způsobů odevzdání a hodnocení.

Žáci jsou povinni denně sledovat svůj školní e-mail, svůj účet v systému BAKALÁŘI a informační kanály nástrojů MOODLE a OFFICE365 (pokud jsou na jednotlivých pracovištích nasazeny a využívány) tak, aby mohli reagovat na požadavky učitelů.

Dovoluji si požádat všechny žáky i rodiče, aby osobně nenavštěvovali zaměstnance školy z důvodu omezení šíření viru COVID-19. Případné dotazy a připomínky, popřípadě požadavky řešte telefonicky, anebo e-mailem s vedením jednotlivých pracovišť. Dotazy na výuku adresujte jednotlivým vyučujícím (e-mailové kontakty jsou uvedeny na webu školy).

Věřím, že v této mimořádné době společně zvládneme pokračování výuky včetně přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky.

Přeji Vám všem hodně klidu, který všichni potřebujeme, nadhled a pevné zdraví.

Miroslav Vítů
ředitel školy

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel