Obor

Obráběč kovů (operátor obráběcích strojů)

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Polenská
Název oboru:Obráběč kovů (operátor obráběcích strojů)
Kód oboru:23-56-H/01
Typ studia:Učební obor
Forma studia:Denní
Délka studia:3 roky
Ukončení:Jednotná závěrečná zkouška
Minimální vzdělání:Základní vzdělání
Přijímací zkouška:Nekoná se

 

Popis oboru

Obor je ukončen jednotnou závěrečnou zkouškou. Po jejím úspěšném složení obdrží absolvent výuční list a může pokračovat ve studiu dvouletého nástavbového studia Provozní technika zakončeného maturitní zkouškou.

Během studia tohoto oboru získá žák všechny dovednosti potřebné k tomu, aby byl schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu různých druhů obráběcích strojů, mezi něž patří soustruh, frézka, bruska, vrtačka, vyvrtávačka apod. Naučí se obsluhovat a řídit proces obrábění na CNC strojích, volit vhodné technologické a pracovní postupy, kontrolovat a měřit obrobky, ošetřovat běžné pracovní nástroje, číst výkresovou dokumentaci, vyhledávat hodnoty v tabulkách a pracovat s nimi.

Absolvent tohoto oboru je velmi žádaný na trhu práce. Je připraven pracovat jako univerzální obráběč s širokou profilací, anebo vykonávat činnosti spojené s určitou technologií strojního obrábění. Uplatnění může najít jako kvalifikovaný pracovník ve strojírenských a servisních firmách, nebo v rámci oboru jako osoba samostatně výdělečně činná.

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v tabulce na druhé straně propagačního letáku.

 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel