Obor

Nástrojař

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Polenská
Název oboru:Nástrojař
Kód oboru:23-52-H/01
Typ studia:Učební obor
Forma studia:Denní
Délka studia:3 roky
Ukončení:Jednotná závěrečná zkouška
Minimální vzdělání:Základní vzdělání
Přijímací zkouška:Nekoná se

 

Popis oboru

Obor je ukončen jednotnou závěrečnou zkouškou. Po jejím úspěšném složení obdrží absolvent výuční list a může pokračovat ve studiu dvouletého nástavbového studia Provozní technika zakončeného maturitní zkouškou.

Během studia tohoto oboru získá žák všechny dovednosti potřebné k tomu, aby byl schopen samostatně ručním nebo strojním obráběním zhotovovat, dohotovovat, upravovat a sestavovat řezné a tvářecí nástroje, upínací, montážní, svařovací a kontrolní přípravky, speciální měřidla, formy pro zpracování plastů či tlakové lití kovů a provádět jejich opravy, seřizování, nastavení a funkční zkoušky. Naučí se udržovat, opravovat, ostřit a sestavovat přípravky, pracovní pomůcky a nástroje a přilícovávat jejich části, proměřovat a orýsovávat jednotlivé díly nástrojů, číst data z technické dokumentace, ručně obrábět technické materiály, znát jejich vlastnosti a ovládat dokončovací metody obrábění, strojně obrábět na konvenčních obráběcích strojích.

Absolvent tohoto oboru je velmi žádaný na trhu práce. Je připraven pracovat v nástrojárnách, kovářských provozech, strojních údržbách či montážích. Uplatnění může najít jako nástrojař, soustružník nebo provozní zámečník ve strojírenství a dalších průmyslových odvětvích, nebo v rámci oboru jako osoba samostatně výdělečně činná.

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v tabulce na druhé straně propagačního letáku.

 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel