Obor

Mechanik opravář motorových vozidel

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Automobilní
Název oboru:Mechanik opravář motorových vozidel
Kód oboru:23-68-H/01
Typ studia:Studijní obor
Forma studia:Denní
Délka studia:3 roky
Ukončení:Závěrečná zkouška
Minimální vzdělání:Základní vzdělání
Přijímací zkouška:Nekoná se

 

Popis oboru

Obor vzdělání je zaměřen na přípravu kvalifikovaných pracovníků pro opravy a sežizování skupin motorových vozidel, používání diagnostické techniky a dílenského zařízení. Obor tříletý.

Příprava je složena z teoretického a praktického vyučování a střídá se v týdenních cyklech. V teoretické výuce převládají předměty zaměřené na přípravu povolání: Automobily, Elektrotechnika, Opravy a diagnostika. V praktickém vyučování zvládnou žáci v 1. ročníku ruční a strojní obrábění kovů. Ve 2. a 3. ročníku je praktická činnost zaměřena na opravy, seřízování a diagnostiku. Vyučování probíhá v dílnách autoservisu SŠA a část výuky je prováděna ve značkových automobilových servisech v Jihlavě. Ve třetím ročníku je zařazen předmět Řízení motorových vozidel a žáci mají možnost získat oprávnění k řízení motorových vozidel v rozsahu skupiny B + C, které mají plně hrazeno.

Ve svém volném čase mají žáci možnost získat ve svářečské škole oprávnění na svařování plamenem, elektrickým obloukem obalenou elektrodou a v ochranných plynech. Obor vzdělání je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi obdrží výuční list v oboru a mají možnost dalšího vzdělávání v denním nebo dálkovém nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v tabulce na druhé straně propagačního letáku.

 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel