Jednodenní stávka proběhne v pondělí 27. 11. 2023

Jednodenní stávka proběhne v pondělí 27. 11. 2023

Dovolte nám, abychom Vás informovali o našem rozhodnutí připojit se ke stávce zaměstnanců škol a školských zařízení, která se uskuteční v pondělí 27. 11. 2023. Hlavním motivem účasti na stávce jsou naši žáci a kvalita jejich vzdělávání, které jim chceme i nadále poskytovat na vysoké úrovni.

Domníváme se, že toho nelze dosáhnout, pokud MŠMT plánuje tyto nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy:

  • snížení finančních prostředků do škol – učební pomůcky, platy
  • snížení PHmax školy – budeme moci platit méně hodin, budou tedy ohroženy dělené hodiny, kde je možné se více věnovat našim žákům

V pondělí 27. 11. 2023 nebude výuka probíhat na pracovišti Legionářů a Polenská. Pracoviště Školní pojede ve standardním režimu bez přerušení výuky.

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel