Obor

Elektrotechnika

Parametry oboru

Název oboru:Elektrotechnika
Kód oboru:26-41-M/01
Typ studia:Maturitní obor
Forma studia:Denní
Délka studia:4 roky
Ukončení:Maturitní zkouška
Minimální vzdělání:Základní vzdělání
Přijímací zkouška:Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka

 

Popis oboru

Absolvent studijního oboru získá znalosti z oblasti elektroniky, elektrotechniky, robotiky, průmyslová informatika a automatizace. Student se naučí analyticky přemýšlet a systematicky pracovat. Bude schopen vytvořet simulace a praktické realizace automatizačních, robotických a průmyslových systémů.

Absolvent bude umět pracovat s programem LabVIEW, ve kterém bude vytvářet měřící a regulační systémy. Naučí se realizovat aplikace s nejnovějšími druhy PLC v programech TIA Portal a AUTOMGEN. Bude schopen vytvářet programy pro automatizované systémy a systémy inteligentních budov včetně vizualizace, operátorských panelů. V rámci výuky se student naučí ovládat různé typy motorů, využívat bezdrátovou komunikaci a realizovat PID regulátory. Mezi základní znalosti studenta patří programovací jazyky pro PLC (LD, GRAPH, ST). V rámci robotiky se student naučí programovat pohyb robotů v prostředí RT toolbox 2 s využitím 3D simulace a na robotickém pracovišti.

Zaměření oboru

Obor elektrotechnika je zaměřen na průmyslovou informatiku a robotiku. Zahrnuje nejen programování, ale i strukturu a hierarchii řízení technického systému a fungování jednotlivých komponent. Výuka zahrnuje návrh, realizaci a správu automatizačních či regulačních systémů na fyzických simulátorech učebny mechatroniky. Část studia zaměřená na automatizaci se věnuje realizaci a návrhu regulačních obvodů, určování jejich stability a identifikace. Část studia zaměřená na průmyslovou informatiku se zabývá akčními členy, efektory, PLC, HMI, SCADA a průmyslovými sítěmi. Obor studenty seznámí se s metodami řízení výroby technického průmyslového systému (kontrola kvality, logistika, organizace a sledování výroby). Robotika se zabývá programováním pracoviště vybaveného robotickými rameny.

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v tabulce na druhé straně propagačního letáku.

Uplatnění absolventa:

  • další studium na VŠ
  • technik v oboru průmyslové informatiky (PI)
  • technik kvality
  • technik industrializace
  • programátor PLC
  • programátor vizualizace
  • pracovník uživatelské podpory
  • obchodník s prostředky v oboru průmyslové informatiky (PI)
 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel