Obor

Elektrotechnika

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Legionářů
Název oboru:Elektrotechnika
Kód oboru:26-41-M/01
Typ studia:Maturitní obor
Forma studia:Denní
Délka studia:4 roky
Ukončení:Maturitní zkouška
Minimální vzdělání:Základní vzdělání
Přijímací zkouška:Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka

 

Popis oboru

Obor Elektrotechnika vychází z rámcového vzdělávacího programu 26-41-M/01. Výuka je zaměřena na průmyslovou automatizaci, robotiku, informační technologie, elektrotechniku a elektroniku. V rámci studia studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v různých odvětvích průmyslové automatizace, např. z programovatelných logických automatů, oblasti vizualizace tedy vytváření uživatelských rozhraní HMI a SCADA, návrhem a realizací pneumatických a elektropneumatických systémů, programování průmyslových robotů a autonomních mobilních robotů. Výuka je také zaměřena na návrhy a řízení výrobních linek a kyber-fyzikálních systémů s ohledem na standardy Průmyslu 4.0 a jejich optimalizaci prostřednictvím “Digital Twins“ tedy digitálních 3D modelů s využitím prvků rozšířené a virtuální reality. Výuka se také zaměřuje na elektrické pohony a stroje, technologie výroby a návrh desek plošných spojů, programování mikrokontrolérů, 3D tisk a dále na elektrotechniku a elektroniku a programování.

Hlavní odborné studijní oblasti

Průmyslová automatizace a robotika – v rámci oblasti zaměřené na průmyslovou automatizaci a robotiku žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti návrhu a konstrukce pneumatických a elektropneumatických systémů včetně elektrických pohonů a jejich řízení. Tyto systémy se naučí nejen navrhovat ale také simulovat, sestavovat a řídit pomocí PLC. Zároveň se seznámí s průmyslovými roboty, které se naučí programovat, seřizovat, oživovat, včetně simulace v rámci vývojového prostředí a virtuální reality. Kromě průmyslových robotů se studenti seznámí s autonomními mobilními roboty, které naučí vyhledávat, rozpoznávat a sledovat objekty, pohybovat se v prostoru, generovat mapu prostředí a obsluhovat výrobní robotizované linky.

Průmyslové automaty a průmyslová informatika – v rámci oblasti zaměřené na průmyslové automaty a průmyslovou informatiku žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti programování průmyslových automatů dle normy 61-131 v prostředí TIA Portal od firmy SIEMENS, který je jedním z lídrů v automatizaci a v prostředí CoDeSys, které podporuje mnoho výrobců Festo, Wago, Beckhoff atd. čímž velice rychle roste poptávka po absolventech na trhu práce. Studenti programují jak pomocí grafických programovacích jazyků tak textových. Dále se žáci věnují vytváření vizualizace tedy uživatelského HMI rozhraní člověk-stroj a SCADA systémům. Dále systémům pro řízení výroby MES vytváření výrobního plánů a jejich uplatnění na 3D modelech ale i fyzických kyber-fyzikálních systémech, včetně simulace ve virtuální realitě. Žáci rozumí vlastnostem průmyslových sítí, umí je popsat a využívat pro komunikaci mezi jednotlivými zařízeními. Důraz je kladen také na pochopení komunikace OPC-UA tedy komunikace klient-server jako standardu pro Průmysl 4.0. Žáci se naučí navrhovat, vytvářet a optimalizovat automatizovanou výrobu s ohledem na standardy průmyslu 4.0 ve virtuálním prostředí, tuto výrobu simulovat ve vývojovém prostředí včetně simulace v rozšířené a virtuální realitě.

Elektrotechnika a elektronika – v rámci oblasti elektrotechniky a elektroniky žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti z elektrotechniky a elektroniky, pokrývající znalosti ze stejnosměrného a střídavého proudu, elektrotechnických součástek, obvodů a zařízení. Probírané elektrotechnické součástky a obvody jsou simulovány v simulačním programu. Další teoretické znalosti a praktické dovednosti žáci získají z elektrotechnických měření.

Mikrokontroléry, technologie a návrh DPS – v rámci oblastí mikrokontroléry a žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti mikrokontrolérů a jejich vlastností, usazování a programování. V technologie a návrh desek plošných spojů (DPS) žáci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastí technologie a návrhu DPS, kde se seznámí s pracovními postupy výroby DPS, pájením, diagnostikou a samotným návrhu DPS.

Proč si vybrat tento obor?

 • Elektrotechnika se zaměřením na průmyslovou automatizaci, informatiku a robotiku je velmi perspektivní obor, kde je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovníků
 • absolvent oboru může kdykoliv po absolvování studia získat odbornou způsobilost pro práci v elektrotechnice dle vyhlášky 50/78 Sb.,
 • obor reflektuje moderní poznatky v oboru (Robotika, Průmysl 4.0, umělá inteligence, strojové vidění …),
 • je kladen důraz na praktickou část studia, která je realizována v moderně vybavených laboratořích a dílnách,
 • ŠVP oboru byl zpracován na základě požadavků z praxe.

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven na navazující studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách.

Absolvent má široké uplatnění v praxi např. jako:

 • programátor PLC,
 • programátor vizualizace,
 • programátor robotů,
 • integrační inženýr,
 • aplikační inženýr,
 • programátor (obecně),
 • elektrotechnik,
 • kontrolor jakosti,
 • technolog,
 • laborant,
 • vedoucí výrobního provozu,
 • konstruktér elektrotechnických zařízení a systémů,
 • elektrotechnik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj,
 • obchodník s prostředky průmyslové automatizace a IT, aj.

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v tabulce na druhé straně propagačního letáku.

 

{{gallery: 372} }

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel