Obor

Elektrikář

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Polenská
Název oboru:Elektrikář
Kód oboru:26-51-H/01
Typ studia:Učební obor
Forma studia:Denní
Délka studia:3 roky
Ukončení:Jednotná závěrečná zkouška
Minimální vzdělání:Základní vzdělání
Přijímací zkouška:Nekoná se

 

Popis oboru

Obor je ukončen jednotnou závěrečnou zkouškou. Po jejím úspěšném složení obdrží absolvent výuční list a může pokračovat ve studiu dvouletého nástavbového studia Provozní elektrotechnika zakončeného maturitní zkouškou.

Během studia tohoto oboru získá žák všechny dovednosti potřebné k tomu, aby byl schopen samostatně instalovat elektrická vedení a zařízení v objektech, odstraňovat elektrické a mechanické závady, opravovat elektrické stroje a přístroje. Naučí se pracovat s výkresovou dokumentací, dokáže zhotovit izolační a nosné konstrukční prvky jako jsou kostry cívek, šablony pro vinutí nebo svorkovnice. Zabývá se údržbou vnitřních rozvodů a ovládá běžné opravy.

Absolvent tohoto oboru je velmi žádaný na trhu práce. Uplatnění může najít  ve strojírenských i nestrojírenských firmách a provozech jako elektrikář, servisní mechanik elektrického zařízení, mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení, provozní elektrikář v energetice, opravář elektrických zařízení, údržbář, nebo v rámci oboru jako osoba samostatně výdělečně činná.

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v tabulce na druhé straně propagačního letáku.

 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel