Obor

Elektrikář silnoproud

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Polenská
Název oboru:Elektrikář silnoproud
Kód oboru:26-51-H/02
Typ studia:Učební obor
Forma studia:Denní
Délka studia:3 roky
Ukončení:Jednotná závěrečná zkouška
Minimální vzdělání:Základní vzdělání
Přijímací zkouška:Nekoná se

 

Popis oboru

Obor je ukončen jednotnou závěrečnou zkouškou. Po jejím úspěšném složení obdrží absolvent výuční list a může pokračovat ve studiu dvouletého nástavbového studia Provozní elektrotechnika zakončeného maturitní zkouškou.

Během studia se žák učí pracovat s elektrickými rozvody a volit vhodné pracovní předměty a technologické postupy pro montáž a instalaci rozvodných zařízení. Pokládá vodiče a kabely, instalační trubky a lišty. Dokáže zajišťovat údržbu vnitřních rozvodů a běžné opravy a údržbu v sítích nízkého a vysokého napětí. Naučí se instalovat elektrická vedení a zařízení v objektech a provádět kompletní montáž elektroinstalací dle technické dokumentace.

Absolvent tohoto oboru je velmi žádaný na trhu práce. Uplatnění může najít jako elektrikář, servisní mechanik elektrického zařízení, mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení, provozní elektrikář v energetice, opravář elektrických zařízení, údržbář, elektromontér rozvodných sítí, a to nejen v soukromém sektoru, ale i mnoha dalších průmyslových odvětvích.

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v tabulce na druhé straně propagačního letáku.

 

sss

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel