Obor

Autotronik

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Automobilní
Název oboru:Autotronik
Kód oboru:39-41-L/51 
Typ studia:Nástavbový obor
Forma studia:Denní
Délka studia:2 roky
Ukončení:Maturitní zkouška
Minimální vzdělání:Střední vzdělání s výučním listem
Přijímací zkouška:Matematika, český jazyk

 

Popis oboru

Studijní obor Autotronik – denní nástavba je určen pro absolventy oboru Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01) nebo Autoelektrikář (26-57-H/01).

Cílem je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy silničních motorových vozidel, včetně znalosti práce s potřebnou technickou dokumentací vozidel, diagnostickými zařízeními, dokumentací servisů a silniční dopravy. Získané vědomosti a dovednosti umožní absolventům uplatnit se v autoopravárenských provozech, servisech, v automobilovém průmyslu, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, prodejní síti vozidel, náhradních dílů a příslušenství vozidel, v dopravních firmách.

Absolventi oboru Autotronik jsou připraveni k řešení konkrétních problémů a situací v autoopravárenství, organizování, řízení, kontrole a provádění oprav, obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Po vykonání maturitní zkoušky absolventi získají potřebnou odbornou kvalifikaci v technických činnostech v autoopravárenství, výrobě a zkoušení automobilů, případně po zapracování jako vedoucí techničtí pracovníci. Uplatnění mohou najít i v příbuzných oborech.

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v  tabulce na druhé straně propagačního letáku.

 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel