Obor

Autotronik

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Automobilní
Název oboru:Autotronik
Kód oboru:39-41-L/01
Typ studia:Maturitní obor
Forma studia:Denní
Délka studia:4 roky
Ukončení:Maturitní zkouška
Minimální vzdělání:Základní vzdělání
Přijímací zkouška:Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka

 

Popis oboru

Perspektivní obor vzdělání je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro diagnostiku a opravy motorových vozidel. Obor je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou.

Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů a z odborného výcviku v rozsahu 33 týdenních vyučovacích hodin pro 1. - 4. ročník. Teoretické vyučování obsahuje všeobecně vzdělávací předměty a předměty odborné, které jsou zaměřeny zejména na elektrická zařízení automobilů.

Odborný výcvik umožní získat odborné vědomosti a dovednosti pro příjem vozidel do opravy, pro opravy seřizování a diagnostikování, pro přípravu na provoz nových vozidel pro STK a SME a zpracování servisní dokumentace. Vyučování probíhá v dílnách autoservisu školy a část výuky je prováděna ve značkových automobilových servisech v Jihlavě. Ve třetím ročníku je zařazen předmět Řízení motorových vozidel a žáci mají možnost získat oprávnění k řízení motorových vozidel v rozsahu skupiny B + C, které mají plně hrazeno

Ve svém volném čase mají žáci možnost získat ve svářečské škole oprávnění na svařování plamenem, elektrickým obloukem obalenou elektrodou a v ochranných plynech.      

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v tabulce na druhé straně propagačního letáku.

 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel