Obor

Autolakýrník

Parametry oboru

Obor se vyučuje na pracovišti Automobilní
Název oboru:Autolakýrník
Kód oboru:23-61-H/01
Typ studia:Studijní obor
Forma studia:Denní
Délka studia:3 roky
Ukončení:Závěrečná zkouška
Minimální vzdělání:Základní vzdělání
Přijímací zkouška:Nekoná se

 

Popis oboru

Obor vzdělání je zaměřen na přípravu kvalifikovaných pracovníků pro lakování a opravy laků motorových vozidel. Obor vzdělání Lakýrník, pro silniční motorová vozidla je tříletý.

Teoretické a praktické vyučování se střídá v týdenních cyklech. V teoretickém vyučování převládají předměty zaměřené na přípravu povolání: Technologie, Motorová vozidla, Technická dokumentace. V praktickém vyučování zvládnou žáci v 1. ročníku ruční a strojní obrábění materiálů a základy lakýrnických prací. Ve 2. a 3. ročníku je praktická činnost zaměřena na zhotovování a opravy laků motorových vozidel. Praktické vyučování probíhá v odborné dílně SŠA, část je prováděna ve značkových automobilových servisech v Jihlavě. Obor vzdělání je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi obdrží výuční list v oboru a mají možnost dalšího vzdělávání v denním nebo dálkovém nástavbovém studiu, zakončeném maturitní zkouškou.

Týdenní hodinové dotace vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících – v tabulce na druhé straně propagačního letáku.

 

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel