Výzva: Stavíme mosty ze špejlí

Výzva: Stavíme mosty ze špejlí

Mosty ze špejlí stavíme už několik let, je to spojení zábavy a odborných znalostí. Chtěli bychom pozvat Vaši školu, abyste šli stavět s námi. Chceme podpořit dovednost spolupráce, komunikace, umožnit žákům, aby se neformálně poznali, a proto připravujeme výzvu tak, že žáky nalosujeme do týmů.

Kdy: úterý 6. června 2023, 8.30 – 12.30, zátěžová zkouška od 12.30.

Kde: Střední škola stavební Jihlava, knihovna 4. patro 

Studenti: Tříčlenné týmy složené z kapitána, který si k sobě vylosuje dva spolupracovníky (skupina bude namíchána ze studentů různých škol)

Předpokládáme z každé školy 6 studentů (2 kapitáni + 4 další osoby), losování bude pobíhat tak, aby v týmu byla každá škola zastoupena jedním studentem.

Tým musí postavit most ze špejlí, kterým překlene 75 cm mezeru mezi dvěma stoly. Na konci dne budou mosty zhodnoceny porotou po vzhledové stránce – originalita/design a poté zváženy a podrobeny zátěžové zkoušce. Most s nejlepším poměrem své hmotnosti k hmotnosti zátěže vyhrává!

Geometrické požadavky

Model musí překlenout mezeru mezi stoly o délce 75 cm. Šířka mostovky musí být minimálně 5 cm. Nad mostovkou musí být volný prostor o výšce minimálně 5 cm. Délka přesahů mostu na stole není omezena. Most nesmí být ke stolu pevně ukotven, ani přivázán, a pokud ano, bude sníženo hodnocení dle kritérií daných organizátorem.

Materiálové požadavky

Pro zhotovení modelů obdrží soutěžící materiál od organizátorů soutěže. Bude se jednat o špejle (max. 3 balíčky), karton, provázek - 1 klubko 100 g, elektrickou lepící pistoli a tavné lepidlo (dle potřeby), 1x malé balení lepidlo Herkules, zalamovací nože, nůžky, tužky, pravítka.  

Soutěžící dostanou také podložku na řezání.

Ochranné brýle si soutěžící přivezou s sebou.

Při práci s elektrickou lepící pistolí se doporučuje použít ochranné brýle. Doporučujeme použít také ochranné rukavice. Soutěžící budou mít k dispozici pracovní stůl.

Na stole není dovoleno řezat žádné materiály, výhradně na dodané dřevěné podložce!

Způsob zatěžování

Most bude zatěžován vodou nalévanou do plastového barelu. V případě, že bude barel plný a most bude stále stát, budou na barel zavěšována další závaží. Zatěžování mostu provede člen soutěžního týmu. Samostatně se určí hmotnost mostu a hmotnost vody, která způsobila zhroucení mostu, vzájemný poměr hmotností určí výsledné pořadí.

K zavěšení barelu bude použit textilní plochý pásek + ocelová tyčka, které budou k dispozici u pořadatelů. Týmy si je v průběhu soutěže mohou vypůjčit. Tíha závaží bude na most přenášena pomocí ocelové tyče o délce asi 30 cm, která bude položená na mostovce.

Občerstvení bude zajištěno – pro každého žáka a doprovod – svačina. 

Jak jsme stavěli v prosinci 2022? https://youtu.be/9dexnISDgFw

Více informací Ing. Jana Svobodová - jsvobodova@ssstavji.cz

Přihlášky zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGi6O2CxPB8dYnf7mYRCWjNP gjN53rfv9u9wfXKdzWpnnxaA/viewform

Termín přihlášek 31. 3. 2023

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Svět energie
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
Škoda Auto
Mercedes-Benz
ICE Industrial Services
Kariéra Hettich
Hettich
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel