Logo

Aktuality

SŠPTA Jihlava součástí P-TECH Planet

Přidáno 11. 9. 2019

Kalendář


Webové stránky podpořil
Kraj Vysočina - Fond Vysočiny

 

Vysvětlivky k průběžné klasifikaci

Váha známky

Váha známky vyjadřuje její důležitost v klasifikaci – vyšší váha znamená větší důležitost. Na SŠPTA Jihlava se používají tyto váhy známek: 2, 4, 6, 8, A.

Váhu jednotlivých známek určuje vyučující s ohledem na charakter a povahu předmětu, např.:

  • váha 2 = nejnižší váha (např. domácí úkol, aktivita, ...)
  • váhy 4, 6, 8 = (různé testy, ústní zkoušení, prověrky, ...)
  • váha A (10) = nejvyšší váha (např. čtvrtletní práce, kompozice, ...)

Vážený průměr známek

Vážený průměr známek zohledňuje při klasifikaci váhu jednotlivých známek. Vážený průměr se počítá podle následujícího vzorce:
(známka × váha známky + známka × váha známky + .. + známka × váha známky) / součet vah

Vážený průměr se zobrazuje v informačním systému u jednotlivých předmětů.

Příklad výpočtu váženého aritmetického průměru:

klasifikace

3

1

2

3

Součet vah

Průměr

váha známky

6

2

6

A

24

2,58


součet známek vynásobených vahou: 3 × 6 + 1 × 2 + 2 × 6 + 3 × 10 = 62

vážený průměr: 62 : 24 = 2,58

Výsledná známka za klasifikační období je automaticky generována informačním systémem. Vážený průměr známek je zde zaokrouhlován na celou známku dle těchto pravidel:

  • Z,49 je zaokrouhleno dolů (např. 3,49 je zaokrouleno na 3)
  • Z,50 je zaokrouhleno nahoru (např. 3,5 je zaokrouhleno na 4)

 


Přidáno 15. 8. 2014

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru


Partneři školy
  • Kraj VysočinaRobert Bosch GmbHSkupina čez
  • ProfesiaICOM transport a.s.České dráhy
  • Del a.s.cz lokofesto
  • oezaAutomotive LightingDenwel
  • Kronospan
Kontakty
Pracoviště Legionářů 3
 tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
 +420 567 574 611
 info@ssptaji.cz
Pracoviště Polenská 2
 Polenská 2, 586 01 Jihlava
 +420 567 584 306
wackova@ssptaji.cz
Pracoviště Školní 1a
 Školní 1a, 586 01 Jihlava
 +420 567 587 011
 panacek@ssptaji.cz