Logo

Aktuality

SŠPTA Jihlava součástí P-TECH Planet

Přidáno 11. 9. 2019

Kalendář


Webové stránky podpořil
Kraj Vysočina - Fond Vysočiny

 

Výsledky přijímacího řízení 2019

Výsledky pro:


Na základě novelizace vyhlášky č. 671/2004 Sb. a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou uchazeči v průběhu přijímacího řízení a při zveřejňování výsledků vedeni pod registračním číslem.


Info pro tříleté obory:

Seznam přijatých uchazečů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení budou zveřejněny v úterý dne 23. dubna 2019 na internetových stránkách školy a u vchodu do budovy školy (tř. Legionářů 3, Polenská 2, Školní 1a).

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení (včetně možnosti odevzdání zápisového lístku) bude vydáváno od úterý 23. 4. 2019 od 10.00 hod na pracovištích Polenská 2, Jihlava a Školní 1a, Jihlava a další dny v úředních hodinách těchto pracovišť.

Info pro maturitní obory:

Seznam přijatých uchazečů konajících přijímací zkoušku, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí dne 29. dubna 2019 v průběhu odpoledne na internetových stránkách školy a u vchodu do budovy školy (tř. Legionářů 3, Jihlava). Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude vydáváno v úterý 30. 4. 2019 od 10:00 do 17:00 hod a ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 8:00 do 18:00 hod v budově školy (tř. Legionářů 3, Jihlava).


Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona). Přijatý uchazeč tedy nečeká, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení (novela § 60 odst. 6, 16, 17 a § 183 odst. 2 škol. zákona). Pokud do 10 pracovních dnů nedoručí zápisový lístek řediteli školy, vzdává se tímto práva být přijat ke studiu zvoleného oboru vzdělání.

Ředitelství školy žádá zákonné zástupce (POZOR – jejichž jméno je uvedeno na přihlášce), aby si převzali osobně rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení v uvedených termínech. Ve stejném termínu mohou zákonní zástupci přijatých uchazečů předat ve škole zápisový lístek.

Doporučení:

Sledujte internetové stránky školy (www.ssptaji.cz). Zde budou průběžně zveřejňovány informace o stavu přijímacího řízení, počtech přijatých uchazečů, možnostech odvolání apod.

Pokud nebude rozhodnutí o nepřijetí osobně zákonným zástupcem převzato, budete mít ve schránce ústřižek s odkazem na vyzvednutí doporučené zásilky a poučení: „Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou“. Zákonný zástupce musí rozhodnutí převzít včas, aby na ně bylo možné v zákonem daných lhůtách reagovat.


Doporučení pro nepřijaté uchazeče:

Všem nepřijatým uchazečům o studium se doporučuje podat nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí odvolání proti tomuto rozhodnutí, protože je velmi pravděpodobné, že někteří uchazeči přijatí ke studiu nedoručí zápisový lístek. V případě volného místa lze danému odvolání v rámci autoremedury vyhovět.

Po uplynutí zákonné doby na doručení zápisového lístku budeme znát počet uchazečů, kteří ke studiu nastoupí. Poté můžeme doplnit třídy všech oborů vzdělání na stanovený počet uchazečů, kteří vyhověli kritériím přijímacího řízení, ale nebyli přijati pro velký počet uchazečů a podali odvolání.

V případě nenaplnění tříd vzhledem ke stanovenému počtu žáků (i po proběhlém odvolacím řízení), budou vyhlášena další kola přijímacího řízení pro daný obor vzdělání. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Doručení odvolání proti rozhodnutí nastává až po obdržení písemného rozhodnutí. Nedoručujte tyto dokumenty před převzetím rozhodnutí! Nelze je přijmout!


POZOR! Na domově mládeže SŠS Jihlava (Žižkova 58) bude letos probíhat pro ubytování přijímací řízení. Více informací naleznete zde.Přidáno 23. 4. 2019

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru


Partneři školy
  • Kraj VysočinaRobert Bosch GmbHSkupina čez
  • ProfesiaICOM transport a.s.České dráhy
  • Del a.s.cz lokofesto
  • oezaAutomotive LightingDenwel
  • Kronospan
Kontakty
Pracoviště Legionářů 3
 tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
 +420 567 574 611
 info@ssptaji.cz
Pracoviště Polenská 2
 Polenská 2, 586 01 Jihlava
 +420 567 584 306
wackova@ssptaji.cz
Pracoviště Školní 1a
 Školní 1a, 586 01 Jihlava
 +420 567 587 011
 panacek@ssptaji.cz