ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI

Klub zaměstnavatelů existuje v ČR již deset let. Jednou z jeho priorit je rozvoj školství a přenos požadavků ze zaměstnavatelské praxe na různé stupně vzdělávání, od učilišť, přes střední školy, až po univerzity a podpora zájmu o technické vzdělávání již od základních škol.
Hodnocení ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI k tomu přispívá na regionální i celostátní úrovni.

Nejlepší střední školy jsou hodnoceny na úrovni krajů a ceny předávány obvykle na regionálních výstavách a veletrzích vzdělávání. Fakulty vysokých škol jsou oceňované celostátně a od roku 2021 hodnotí zaměstnavatelé samostatně také vyšší odborné školy.

Výsledky SŠ v Kraji Vysočina za roky 2020 a 2021 byly vyhlášeny 11. 11. na Festivalu vzdělávání ve Žďáru n. S. Předseda klubu Pavel Hulák předal před zraky senátora Josefa Klementa, radního Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Břížďaly a starosty Zďáru n. S. Martina Mrkose ocenění za 1. místo naší škole.

Od sloučení našich škol to bylo potřetí, kdy jsme získali 1. místo, 2× jsme byli druzí a jednou třetí. Svědčí to o velmi dobré spolupráci školy se zaměstnavateli regionu, kterým patří poděkování za hlasy, jež škole poslaly. V letošním ročníku podpořilo SŠPTA 17 zaměstnavatelů, což podle slov P. Huláka bylo nejvíce ze všech krajů.

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel