Počet volených členů školské rady

 • 3 zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad žáků zletilých (či těch, kterým byla přiznána svéprávnost dle § 37 OZ) volení zákonnými zástupci nezletilých žáků, zletilými žáky a žáky, kterým byla přiznána svéprávnost dle § 37 OZ.
 • 3 zástupci pedagogických pracovníků školy

Nominovaní kandidáti:

 • jména naleznete zde.

Volební komise:

 • tvoří ji celkem 9 členů: předseda Ing. Malec a dalších 8 pedagogů.
  Jmenovací listina členů volební komise je zde.

Volební místnosti a termíny:

 • pracoviště Legionářů 3
  • pondělí 28. 6. 2021, 9:30 – 12:00 hod, 14:00 – 16:00 hod, hlavní vchod z třídy Legionářů, místnost A102 (klub Ámos)
 • pracoviště Polenská 2:
  • úterý 29. 6. 2021 od 7:00 do 16:00 hod, uč. 1 (1. patro v hl. budově)
 • pracoviště Školní 1a
  • pondělí 28. 6. 2021, 9:30 – 12:00 hod, učebna č. 11

Volební lístek a způsob volby:

 • Volební lístek obsahuje kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, z řad žáků zletilých a těch, kterým byla přiznána svéprávnost dle § 37 OZ, (tyto budou volit zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí, či kteří nabyli svéprávnost dle § 37 OZ, a jejichž oprávněnost k volbám bude ověřena volební komisí po předložení dokladu totožnosti).
 • Volební lístek obsahuje kandidáty z řad pedagogických pracovníků (tyto volí pouze pedagogičtí pracovníci).
 • Každý oprávněný volič může na volebním lístku určeném pro jeho kategorii označit jména max. 3 kandidátů.
 • Lístky s více označenými kandidáty a lístky bez označení budou vyřazeny jako neplatné.

Po sečtení hlasů budou do školské rady vybráni z každé kategorie 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
V případě rovnosti počtu hlasů bude postupováno podle čl. 5 odst. 2 volebního řádu.

 

Za obsah je zodpovědný: Ján Šedo

↑ Nahoru

Partneři školy

Kraj Vysočina
Robert Bosch GmbH
Skupina čez
P-TECH
Profesia
ICOM transport a.s.
České dráhy
Del a.s.
TKZ Polná
Motorpal
oeza
festo
cz loko
Automotive Lighting
Denwel
Eberhard
Kronospan

Zřizovatel