Logo

Aktuality

Sportujeme s VŠPJ

Přidáno 16. 5. 2019

Kalendář


Webové stránky podpořil
Kraj Vysočina - Fond Vysočiny

 

Nastavbové a dálkové studium (L)

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2019/2020

Obory vzdělání poskytující nástavbové studium s MZ (kategorie dosaženého vzdělání L)

Pro přijetí k dennímu i dálkovému nástavbovému studiu s maturitou v oborech Autotronik, Podnikání, Provozní technika a Provozní elektrotechnika jsou rozhodující:

  • úspěšné ukončení učebního oboru (výuční list), na který nástavbové studium navazuje
  • dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále)

Při přijímacím řízení u oborů vzdělání Autotronik, Provozní technika, Provozní elektrotechnika (denní nástavbové studium) a při přijímacím řízení u oborů vzdělání Podnikání, Provozní technika, Provozní elektrotechnika (dálkové nástavbové studium) se konají jednotné písemné přijímací zkoušky!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v souladu s §60 odst. 5 školského zákona jednotné PZ z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019.

Rozhodujícími kritérii pro přijetí žáka ke studiu ve výše uvedených oborech jsou výsledek jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů – 50 za ČJ a L, 50 za M) a výsledky studia na SOU (max. 60 bodů). Více viz tabulky níže.

Jednotná přijímací zkouška 2019

MAT

max 50

CJL

max 50

 

Výsledky SOU

3 × PRŮMĚR[1]

60

do 1,1

20

2,1

10

   

1,2

19

2,2

9

   

1,3

18

2,3

8

   

1,4

17

2,4

7

   

1,5

16

2,5

6

   

1,6

15

2,6

5

   

1,7

14

2,8

4

   

1,8

13

3,0

3

   

1,9

12

3,2

2

   

2,0

11

3,5

1

Celkem

160

[1] konec 1., 2. a 3. roč., resp. 1. pol. 3. roč. u žáků, kteří ještě studují

Podíl bodů

Jednotná přijímací zkouška 2018

SOU

62,50 % (max. 100 bodů)

37,50 % (max. 60 bodů)

Kritéria nesplňuje žák nebo uchazeč, který nedosáhne celkem 30 bodů! Hodnocení ciziců je stejné jako u oborů M,L denního studia.

Při rovnosti bodů rozhoduje:

  1. průměr známek ve 3. roč. (1. pol. 3. roč. u studujících), pak ve 2. roč. a v 1. ročníku
  2. dále průměrná známka z M a ČJ (počítá se známka na vysvědčení z 2. pol.; u uchazečů, kteří teprve končí 3. roč., pak známka z 1., 2. roč. a 1. pol. 3. roč.).

Na základě § 60 odst. 3b, zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel školy předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání L5:

Předpokládaný počet přijímaných do obou forem studia (denní + dálková):

Autotronik 30 uchazečů (30+0) pracoviště Automobilní
Podnikání 30 uchazečů (0+30) pracoviště Automobilní
Provozní technika 34 uchazečů (17+17) pracoviště Polenská
Provozní elektrotechnika 34 uchazečů (17+17) pracoviště Polenská

Přidáno 4. 1. 2019

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru


Partneři školy
  • Kraj VysočinaRobert Bosch GmbHSkupina čez
  • ProfesiaICOM transport a.s.České dráhy
  • Del a.s.cz lokofesto
  • oezaAutomotive LightingDenwel
  • Kronospan
Kontakty
Pracoviště Legionářů 3
 tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
 +420 567 574 611
 info@ssptaji.cz
Pracoviště Polenská 2
 Polenská 2, 586 01 Jihlava
 +420 567 584 306
wackova@ssptaji.cz
Pracoviště Školní 1a
 Školní 1a, 586 01 Jihlava
 +420 567 587 011
 panacek@ssptaji.cz