Logo

Aktuality

Sportujeme s VŠPJ

Přidáno 16. 5. 2019

Kalendář


Webové stránky podpořil
Kraj Vysočina - Fond Vysočiny

 

Maturitní obory (M, L)

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2019/2020

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie dosaženého vzdělání M nebo L)

Pro přijetí ke studiu do čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou (skupina M a skupina L) jsou rozhodující:

 • úspěšné ukončení ZŠ
 • dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále)
 • dobrý zdravotní stav

Při přijímacím řízení u oborů vzdělání skupiny M (Elektrotechnika, Informační technologie a Strojírenství) a při přijímacím řízení u oborů vzdělání skupiny L (Autotronik, Mechanik-elektrotechnik a Mechanik seřizovač) se konají jednotné písemné přijímací zkoušky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v souladu s § 60 odst. 5 školského zákona jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.

Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019.

Rozhodujícími kritérii pro přijetí žáka ke studiu ve výše uvedených oborech jsou výsledky jednotné PZ (max. 100 bodů – 50 za ČJ a L, 50 za M) a výsledky studia na ZŠ (max. 60 bodů). Více viz tabulky níže:

Jednotná přijímací zkouška 2019

MAT

max 50

ČJL

max 50

 

Výsledky ZŠ – známky
(1. a 2. pol. 8. roč., 1. pol. 9. roč.)

 

 

Známka

 

max. bodů

1

2

3

4

5

3 × ČJL

9

3

2

1

0

-10

3 × CizíJ

9

3

2

1

0

-10

3 × MAT

15

5

3

1

0

-20

3 × FYZ

15

5

3

1

0

-20

 

Výsledky ZŠ – průměr
(1. a 2. pol. 8. roč., 1. pol. 9. roč.)

3 ×PRŮMĚR

12

Dle vzorce: (3 – ø) × 2  (na 2 des. místa)


Př. Žák dosáhl průměrů 1,29 a 1,36 v 8. roč.
a 1,31 v 9. roč.:

(3 – 1,29) × 2 = 3,42 (za 1.pol. 8. roč.)

(3 – 1,36) × 2 = 3,28 (za 2.pol. 8. roč.)

(3 – 1,31) × 2 = 3,38 (za 1.pol. 9. roč.)

Celkem:   10,08 (z 12 možných)

 

Podíl bodů

Jednotná přijímací zkouška 2019

62,50 % (max. 100 bodů)

37,50 % (max. 60 bodů)

Kritéria nesplňuje žák nebo uchazeč, který nedosáhne celkem

 • 40 bodů u oborů vzdělání M (Strojírenství, Elektrotechnika a IT) 
 • 30 bodů u oborů vzdělání L (Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik, Autotronik)

Na základě celkového počtu získaných bodů bude sestaveno pořadí uchazečů do jednotlivých oborů vzdělávání.

Počet přijatých uchazečů je dán nejvyšším možným počtem přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání.

V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazečů kritéria, a to v pořadí:

 1. ZPS (doloženo potvrzením lékaře)
 2. lepší hodnocení profilových předmětů v pořadí matematika, fyzika (poslední tři hodnocení – 8. tř. a 1. pol. 9. tř.)
 3. lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku
 4. účast na olympiádách (minimálně okresní kolo)

Obecné poznámky:

 • na základě doporučení OŠMS Kraje Vysočina upozorňujeme zájemce, že obor studia nemusí být otevřen, pokud počet přihlášených zájemců po 1. kole bude nízký
 • na základě počtu podaných přihlášek může ředitel školy po projednání s OŠMS rozhodnout o zvýšení počtu přijatých uchazečů na jednotlivé obory
 • při hodnocení přijímacího řízení u cizinců postupuje škola dle zákona č. 561/2004 Sb. a dle metodiky CERMATU: Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 (Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem).

Poznámky k oboru Informační technologie:

 • stanovení kapacit jednotlivých zaměření je plně v kompetenci ředitele školy

Zaměření Webdesign a multimédia bude na základě zájmu otevřeno pro max. 17 uchazečů, pořadí bude určeno počtem bodů za přijímací řízení. Jestliže počet uchazečů zaměření webdesign a multimédia nedosáhne počtu 12, nebude zaměření otevřeno a uchazeči budou rozděleni na profilaci Elektronické počítače nebo Programovací metody. Stejný postup bude zvolen u uchazečů, kteří nebudou moci být do zaměření Webdesign a multimédia z důvodu naplnění kapacity zařazeni. Profilace Elektronické počítače nebo Programovací metody bude v případě nerovnoměrného zájmu dělena podle počtu bodů, získaných u přijímací zkoušky a podle bodovaných studijních výsledků na konci 1. ročníku – tato kritéria budou mít stejné maximální hodnocení a stejnou váhu.

 • zaměření Webdesign a multimédia se vyučuje již od prvního ročníku (zájem o toto zaměření je třeba uvést již na přihlášce!); pokud tato skutečnost nebude na přihlášce uvedena, může být žák do tohoto zaměření zařazen pouze v případě volného místa), profilace na Elektronické počítače nebo Programovací metody se realizuje od druhého ročníku

Na základě § 60 odst. 3b, zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel školy předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání M a L:

Předpokládaný počet přijímaných žáků do oborů vzdělání M:

Elektrotechnika 30 žáků pracoviště Legionářů
Informační technologie
(zaměření na Webdesing a multimédia
min. 12 a max. 17 žáků)
60–75 žáků pracoviště Legionářů
Strojírenství 30–45 žáků pracoviště Legionářů

Předpokládaný počet přijímaných žáků do oborů vzdělání L:

Autotronik 30 žáků pracoviště Automobilní
Mechanik-elektrotechnik                          20 žáků  pracoviště Polenská
Mechanik-seřizovač 40 žáků pracoviště Polenská

Přidáno 4. 1. 2019

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru


Partneři školy
 • Kraj VysočinaRobert Bosch GmbHSkupina čez
 • ProfesiaICOM transport a.s.České dráhy
 • Del a.s.cz lokofesto
 • oezaAutomotive LightingDenwel
 • Kronospan
Kontakty
Pracoviště Legionářů 3
 tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
 +420 567 574 611
 info@ssptaji.cz
Pracoviště Polenská 2
 Polenská 2, 586 01 Jihlava
 +420 567 584 306
wackova@ssptaji.cz
Pracoviště Školní 1a
 Školní 1a, 586 01 Jihlava
 +420 567 587 011
 panacek@ssptaji.cz