Logo

Aktuality

SŠPTA Jihlava součástí P-TECH Planet

Přidáno 11. 9. 2019

Kalendář


Webové stránky podpořil
Kraj Vysočina - Fond Vysočiny

 

4. kolo přijímacího řízení 2019

Výsledky 4. kola přijímacího řízení naleznete později v sekci "Výsledky přijímacího řízení 2019" v TABULKÁCH ve sloupcích ZMĚNY a také na všech pracovištích školy.

Přihlášky do 4. kola denního studia a dálkového studia Podnikání se podávají (pro tříleté i maturitní obory) do 29. 8. 2019 

na adresu: SŠPTA Jihlava, tř. Legionářů 3, 58601 Jihlava. Přihlášku můžete zaslat doporučeně poštou na adresu školy nebo osobně předat v úředních hodinách ve škole. Pokyny k vyplňování přihlášky a inormaci o termínu zveřejnění výsledků naleznete na této stránce níže.

Nabízíme studium těchto oborů:

39-41-L/01 Autotronik

4

23-55-H/02 Karosář

3

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

5

39-41-L/51 Autotronik – nástavbové studium denní

3

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – nástavbové studium denní

5

23-43-L/51 Provozní technika – nástavbové studium denní

5

64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium dálkové

15

 


Kritéria pro přijetí ka studiu na SŠPTA Jihlava 
ve školním roce 2019/2020 – 4. kolo:

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s MZ – kategorie dosaž. vzděl. L:

Pro přijetí ke studiu do čtyřletých oborů s maturitou (skupina L) jsou rozhodující:

 • úspěšné ukončení ZŠ
 • dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále)
 • dobrý zdravotní stav

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – kategorie dosaž. vzděl. H:

Pro přijetí ke studiu ve tříletých učebních oborech (skupina H) jsou rozhodující:

 • ukončení ZŠ
 • zájem o zvolený obor
 • dobrý zdravotní stav

Obory vzdělání poskytující nástavbové studium s maturitní zkouškou – kategorie dosaž. vzděl. L:

Pro přijetí k dennímu i dálkovému nástavbovému studiu s maturitou – Podnikání, Provozní technika a Provozní elektrotechnika:

 • úspěšné ukončení učebního oboru (výuční list), na který nástavbové studium navazuje
 • dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále)

Počty bodů:


Při přijímacím řízení u oborů vzdělání skupiny L: Autotronik

je rozhodujícím kritériem prospěch na základní škole (možné maximum je 60 bodů) 

Pravidlo pro přidělování bodů za prospěch na ZŠ:

 • body za známky z profilových předmětů: český jazyk, cizí jazyk (v případě více jazyků první v pořadí uvedený na přihlášce), matematika a fyzika v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku.
 • průměrný prospěch ze všech povinných předmětů uvedený na přihlášce potvrzené školou v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku.

Výsledky ZŠ:

   

Známka

 

Body celkem

1

2

3

4

5

3×ČJL

9

3

2

1

0

-10

3×CizíJ

9

3

2

1

0

-10

3×MAT

15

5

3

1

0

-20

3×FYZ

15

5

3

1

0

-20

Výsledky ZŠ – průměr

(1. a 2. pol. 8. roč., 1. pol. 9. roč.)

3 × PRŮMĚR

12

Dle vzorce: (3 – ø) x 2  (na 2 des. místa)

Modelový příklad výpočtu: žák dosáhl v 8. ročníku průměrů 1,29 a 1,36

a v pololetí devátého ročníku dosáhl průměru 1,31

tedy:

 (3 – 1,29) x 2 = 3,42

 (3 – 1,36) x 2 = 3,28

 (3 – 1,31) x 2 = 3,38

Což je celkem 10,08 bodů z možného maxima 12

Celkem

možné maximum za známky a průměr je 60 bodů


Ke studiu budou přijati žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity třídy, či oboru.

Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazečů kritéria v tomto pořadí:

 1. ZPS (doloženo potvrzením lékaře)
 2. lepší hodnocení profilových předmětů v pořadí matematika, fyzika (poslední tři hodnocení: 8. třída a 1. pol. 9. třídy)
 3. lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy
 4. účast na olympiádách (minimálně okresní kolo)

U tříletých učebních oborů vzdělání rozhoduje při převisu zájmu žáků nad stanoveným počtem přijímaných studijní průměr za 8. ročník a 1. pol. 9. ročníku, při rovnosti průměrů u více žáků pak průměry známek na vysvědčeních v 8. a 9. roč. z matematiky, fyziky a praktických činností.


Při přijímacím řízení u oborů vzdělání Provozní technika a Provozní elektrotechnika – denní nástavbové studium a Podnikání – dálkové nástavbové studium jsou rozhodujícími kritérii pro přijetí žáka ke studiu výsledky studia na SOU (max. 60 bodů).

Výsledky SOU:

3 × PRŮMĚR

(maximum je
60 bodů)

průměr

body

 

průměr

body

do 1,1

20

2,1

10

1,2

19

2,2

9

1,3

18

2,3

8

1,4

17

2,4

7

1,5

16

2,5

6

1,6

15

2,6

5

1,7

14

2,8

4

1,8

13

3,0

3

1,9

12

3,2

2

2,0

11

3,5

1

 


O přijetí žáka ke studiu na SŠPTA Jihlava rozhodne přijímací komise ve složení: Ing. Miroslav Vítů – ředitel školy, Mgr. Josef Váca – statutární zástupce ředitele školy, Ing. Panáček, Mgr. Kašpárek a Mgr. Wacková (zástupci ředitele na jednotlivých pracovištích).


Výsledky přijímacího řízení ve 4. kole budou známy:

 • 30. 8.2019

a zveřejněny na webových stránkách a na všech pracovištích školy.


Pokyny pro vyplňování přihlášky

 • Prázdný formulář přihlášky ke studiu ke stažení na následně zobrazené stránce zde 
   
 • Název, adresu školy a název vybraného oboru vzdělání vyplňte dle tabulky:
Název a adresa školy Obory vzdělávání

Střední škola průmyslová, technická
a automobilní Jihlava
tř. Legionářů 3
586 01 Jihlava

39-41-L/01 Autotronik

23-55-H/02 Karosář

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-43-L/51 Provozní technika

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

64-41-L/51 Podnikání

Škola vyžaduje u všech oborů (s výjimkou nástavbového studia) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (lékař potvrdí na přihlášce).


Zájemci o ubytování se mohou přihlásit na DM a Školní jídelně Jihlava, Žižkova 58 – tel.: 567304641-2, mobil: 603551694 (Ing. Březina) nebo na DM při OZS Jihlava, K. Světlé 2, Jihlava, tel.:567 587 445, (p. Kourková).


Případné dotazy na tel.: 567574615, mobil: 776276354 nebo na

e-mail:vaca@ssptaji.cz


Přidáno 1. 7. 2019

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru


Partneři školy
 • Kraj VysočinaRobert Bosch GmbHSkupina čez
 • ProfesiaICOM transport a.s.České dráhy
 • Del a.s.cz lokofesto
 • oezaAutomotive LightingDenwel
 • Kronospan
Kontakty
Pracoviště Legionářů 3
 tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
 +420 567 574 611
 info@ssptaji.cz
Pracoviště Polenská 2
 Polenská 2, 586 01 Jihlava
 +420 567 584 306
wackova@ssptaji.cz
Pracoviště Školní 1a
 Školní 1a, 586 01 Jihlava
 +420 567 587 011
 panacek@ssptaji.cz