Logo

Aktuality

Sportujeme s VŠPJ

Přidáno 16. 5. 2019

Kalendář


Webové stránky podpořil
Kraj Vysočina - Fond Vysočiny

 

3leté obory

Sledujte průběžně aktualizované informace v tabulkách níže ve sloupcích změny.

TŘÍLETÉ OBORY – POLENSKÁ

Název oboru Výsledky Změny (k datu:)
Elektrikář
26-51-H/01
seznam přijatých 21.5.
Elektrikář silnoproud
26-51-H/02
seznam přijatých 21.5.
Nástrojař
23-52-H/01
seznam přijatých  
Obráběč kovů
23-56-H/01
seznam přijatých 21.5.
Strojní mechanik (zámečník)
23-51-H/01
seznam přijatých  

TŘÍLETÉ OBORY – AUTOMOBILNÍ

Název oboru Výsledky Změny (k datu:)
Autolakýrník
23-61-H/01

seznam přijatých

pořadí přijatých

13.5. 21.5.

 

Karosář
23-55-H/02
seznam přijatých 21.5.
Jemný mechanik (hodinář)
23-62-H/01
seznam přijatých  
Mechanik opravář (automechanik)
23-68-H/01

seznam přijatých

pořadí přijatých

13.5. 20.5. 21.5. 14.6.

 

 


Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li zákonný nástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole (novela § 60 odst. 6, 16, 17 a § 183 odst.  2 škol. zákona v platném znění), zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Žádáme zákonné zástupce uchazečů, aby si převzali osobně rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení ve výše uvedených termínech. Ve stejném termínu mohou zákonní zástupci přijatých uchazečů předat škole  zápisový lístek.

Pokud nebude rozhodnutí osobně zákonným zástupcem převzato, bude zasláno poštou s poučením o vyzvednutí zásilky ve stanovené lhůtě.


Přidáno 23. 4. 2019

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru


Partneři školy
  • Kraj VysočinaRobert Bosch GmbHSkupina čez
  • ProfesiaICOM transport a.s.České dráhy
  • Del a.s.cz lokofesto
  • oezaAutomotive LightingDenwel
  • Kronospan
Kontakty
Pracoviště Legionářů 3
 tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
 +420 567 574 611
 info@ssptaji.cz
Pracoviště Polenská 2
 Polenská 2, 586 01 Jihlava
 +420 567 584 306
wackova@ssptaji.cz
Pracoviště Školní 1a
 Školní 1a, 586 01 Jihlava
 +420 567 587 011
 panacek@ssptaji.cz